SlovenskoSprávy

Inžinieri krajín Vyšehradskej štvorky chcú viac udržateľných miest

27.10.2021 (Webnoviny.sk) – Inžinierske organizácie na svojom už 27. stretnutí krajín Vyšehradskej štvorky v Debrecíne rokovali aj o digitalizácii, udržateľnosti miest, ale aj o zvýšení spoločenského uznania inžinierov.

Delegácie sa v úvode stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 9. októbra 2021 v Maďarsku, navzájom informovali o najdôležitejších udalostiach svojich organizácií za posledné dva roky, konkrétne sa zaoberali účinkami pandémie koronavírusu na stavebný priemysel, inžinierske činnosti a fungovanie inžinierskych organizácií.

Spoločne sa zhodli, že pandémia urýchlila v mnohých smeroch digitalizáciu a  kľúčom k modernizácii hospodárstva a sociálnych podmienok je rozšírená digitalizácia projekčných a odborných činností inžinierov. V tomto smere chcú podporiť oživenie hospodárstva.

Jednou z hlavných tém, ktorej sa venovali, bola udržateľnosť v mestách vo vzťahu k inžinierskym činnostiam. Spoločne sa zhodli, že hospodárska recesia výrazne znížila znečistenie, posilnila príťažlivosť čistého životného prostredia a potreba udržateľného, zdravého prírodného prostredia, v ktorom sa dá žiť, sa zintenzívnila a zvýšila.

Delegáti považujú za nevyhnutné zvýšiť povedomie verejnosti v boji proti zmene klímy a posilneniu udržateľnosti, ktoré sa dajú dosiahnuť aj vďaka inžinierskym a technickým odborným znalostiam.

Spoločne sa zhodli, že je potrebné čo najskôr zaviesť inštitucionálny systém „mestského hlavného inžiniera“, pretože len inžinierske znalosti môžu zaručiť kompetentný rozvoj komunálnych infraštruktúr, ktoré určujú kvalitu života komunity.

Inžinierske organizácie chcú iniciovať morálne a finančné uznanie inžinierskej činnosti v tejto oblasti prostredníctvom obnoveného systému dotácií, verejného obstarávania a iných predpisov, ako je podpora stanovenia bezpečnej ceny.

Delegácie sa venovali aj téme maximalizácie zisku a zjednodušeniu stavebných procesov. Stále pretrváva nežiadúca prax vykonávania zmien v projektoch a navrhovaných materiáloch bez predchádzajúceho súhlasu projektantov. Delegácie považujú za nevyhnutné, aby existovali právne predpisy, ktoré zabraňujú nekontrolovanej zmene projektov počas fázy výstavby. Takéto zmeny sa môžu uskutočniť len so súhlasom zodpovedného projektanta, ktorý zaručí efektívnosť výstavby a investícií, a tým aj ochrany záujmov investorov.

Považujú za svoju základnú povinnosť zvýšiť spoločenské uznanie inžinierov a inžinierskych znalostí. Sú odhodlaní v budúcnosti podniknúť spoločné a rozhodné kroky, začať akcie a programy, ktoré to uľahčia. Ako prvý krok v tomto procese české, poľské a slovenské inžinierske organizácie vyjadrujú svoju podporu tomu, aby sa maďarským inžinierom oficiálne udelil titul „Dipl. Ing.“ alebo ekvivalentný titul s odkazom na ich diplom.

Inžinierske organizácie krajín V4 sa dohodli, že ďalšie výročné stretnutie sa uskutoční v októbri 2022 v Českej republike.

Informačný servis

Viac k témam: PR, udržateľné miesta, Vyšehradska štvorka
Zdroj: Webnoviny.sk – Inžinieri krajín Vyšehradskej štvorky chcú viac udržateľných miest © SITA Všetky práva vyhradené.