Ekonomika

SZˇVO bez zamestnancov môžu získať viac právnej istoty, Európska komisia chce posilniť ich práva

9.12.2021 (Webnoviny.sk) – Samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, ktoré sa usilujú o zlepšenie svojej situácie, by mali mať v rámci Európskej únie viac právnej istoty.

Európska komisia (EK) preto vedie konzultácie o návrhu usmernení, v ktorých sa objasňujú okolnosti, za akých právo hospodárskej súťaže nebráni určitým samostatne zárobkovo činným osobám, aby si prostredníctvom kolektívnych zmlúv zlepšili svoje pracovné podmienky.

Návrh usmernení je súčasťou balíka, ktorý zahŕňa aj návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre digitálne pracovné platformy a oznámenie o plnom využívaní prínosov digitalizácie pre budúcnosť práce,“ uviedla komisia vo štvrtok v tlačovej správe.

Zlepšenie pracovných podmienok

Kolektívne zmluvy sú dôležitým nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok. Samostatne zárobkovo činné osoby sa však v zásade považujú za „podniky“ a ak kolektívne rokujú o svojich poplatkoch a iných obchodných podmienkach, riskujú porušenie článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). Preto často nemajú istotu, či môžu kolektívne vyjednávať,“ upozorňuje komisia.

V návrhu usmernení komisia poukazuje napríklad na situácie, keď niektoré samostatne zárobkovo činné osoby nemajú takú nezávislosť, ktorá sa zvyčajne spája s postavením samostatne zárobkovo činnej osoby.

V dôsledku toho môžu len s ťažkosťami zlepšovať svoju situáciu a môžu tiež čeliť zhoršujúcim sa pracovným podmienkam vrátane nižších príjmov.

Široká škála SZČO

Návrh usmernení sa týka širokej škály samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov. Ide o osoby, ktoré sú ekonomicky závislé alebo pracujú spoločne s inými pracovníkmi v online a offline prostredí, osoby pracujúce pre platformy, alebo osoby, ktoré rokujú o svojich pracovných podmienkach s protistranami určitej ekonomickej sily alebo ktoré sa zúčastňujú na kolektívnych zmluvách v súlade so smernicou o autorskom práve a vnútroštátnymi ustanoveniami pracovného práva.

Komisia zároveň vo štvrtok vyzvala „občanov, podniky, sociálnych partnerov, akademickú obec, orgány štátnej správy a všetky zainteresované strany“, aby sa vyjadrili k návrhu usmernení.

Vlastné pripomienky

Svoje pripomienky môžu predložiť do 24. februára 2022. Komisia následne príspevky zainteresovaných strán posúdi s cieľom uverejniť konečnú verziu usmernení v druhom štvrťroku 2022. Správa o posúdení vplyvu sa zverejní spolu s konečným znením usmernení.

Konečné usmernenia budú pre Komisiu záväzné pri jej následnom výklade a presadzovaní pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, uviedla komisia.

Viac k témam: Pracovné podmienky, SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba
Zdroj: Webnoviny.sk – SZˇVO bez zamestnancov môžu získať viac právnej istoty, Európska komisia chce posilniť ich práva © SITA Všetky práva vyhradené.