SlovenskoSprávy

FM Logistic predstavuje novú stratégiu „Powering 2030“ s cieľom dosiahnuť 100 % recyklovateľné balenia na Slovensku

10.12.2021 (Webnoviny.sk) –
FM Logistic plánuje zdvojnásobiť tržby z 1,4 miliárd € na približne 3 miliardy €
Zameriava sa na zvýšenie prevádzkovej marže na 4 %
Dôraz kladie na omnikanálové služby, mestskú distribúciu, udržateľnosť, dopravu a spotrebiteľskú skúsenosť
Za cieľ si dáva uhlíkovú neutralitu riadenia vlastných skladov do roku 2030
Predpokladaný rast tržieb: +11 % v 1. kvartáli fiškálneho roku (apríl – september 2021)
V rámci Slovenska, ako vedúceho trhu v oblasti co-packingu, plánuje FM Logistic ďalší rast a expanziu svojej siete skladov

Distribučná spoločnosť FM Logistic, ktorá pôsobí aj na Slovensku, plánuje vďaka svojej novej stratégii zameranej na omnikanálové dodávateľské služby, mestskú logistiku, udržateľnosť, dopravu a spotrebiteľskú skúsenosť zdvojnásobiť svoje tržby na úroveň 3 miliárd € v roku 2030. Zároveň si kladie za cieľ zvýšiť prevádzkovú maržu na 4 % v porovnaní s pôvodnými 2,8 % v rokoch 2020/2021. Stanovené ciele sú výsledkom nedávno predstavenej firemnej stratégie s názvom „Powering 2030“.

Zdvojnásobenie tržieb do roku 2030 je určite ambiciózny cieľ, ale máme našliapnuté správnym smerom. Slovensko je jednou z krajín, v ktorej plánujeme naďalej rásť a zvažujeme nové lokality.  Veľké množstvo zákazníkov sa v poslednom období rozhodlo využívať práve naše skladové, manipulačné a baliace (co-packing) služby a mnohí z nich plánujú v našej spolupráci pokračovať. Obrat sa na Slovensku v roku 2020 pohyboval na úrovni 18 miliónov €, čo predstavuje nárast o skoro 100 % v porovnaní s rokom 2010,“ vysvetľuje Guilhem Vicaire, riaditeľ spoločnosti FM Logistic zodpovedný pre obchodné riešenia pre Českú a Slovenskú republiku.

Baliace služby, tzv. co-packing, predstavujú 65 % z celého biznisu spoločnosti na Slovensku. Sklad v Seredi je jedným z najväčších co-manufacturingových centier v Strednej Európe a slúži ako kľúčový regionálny logistický uzol pre BIC, výrobcu kancelárskych potrieb so sídlom vo Francúzsku. „Veľa sme do co-packingu investovali: do univerzálnych robotov, ale aj to automatických strojov, ktoré napríklad triedia produkty a balia ich do blistrov alebo tašiek,“ dopĺňa Guilhem Vicaire.

Udržateľný rozvoj

Udržateľný rozvoj predstavuje významnú časť novej dlhodobej stratégie spoločnosti FM Logistic. Opiera sa o tri hlavné priority: blaho zamestnancov, životné prostredie a služby šetrné k životnému prostrediu. Na ďalších iniciatívach sa pracuje, napríklad túto jeseň sa spustila prevádzka stanice zeleného vodíka pri sklade v Illescas, Španielsku. Silnú reflexiu smerom k redukcii uhlíkovej stopy je cítiť aj na slovenskom trhu. FM Logistic už vyše dvoch rokov pracuje na projekte so spoločnosťou BIC ohľadom zavedenia 100 % recyklovateľného balenia. Tento cieľ chce dosiahnuť v horizonte najbližších dvoch rokov.

V environmentálnej oblasti plánuje FM Logistic dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo svojich skladoch do roku 2030. Prevádzkové CO2 emisie sa už medzi rokmi 2018  a 2020 znížili v absolútnych číslach o 17 %. Od januára 2021 všetky skladové prevádzky v strednej Európe vlastnené firmou FM Logistic využívajú elektrinu vyrobenú zo 100 % obnoviteľných zdrojov.

Logistické centrum v Seredi je priekopníkom v tomto ekologickom prístupe a stalo sa prvým miestom v stredoeurópskom regióne, ktoré už od roku 2019 na svoju prevádzku využíva výlučne zelenú elektrinu. Tento projekt je realizovaný v spolupráci so Slovenskými elektrárňami. Práve vďaka nemu znížila spoločnosť FM Logistic za posledný rok svoje CO2 emisie o 2000 ton. Spoločnosť zároveň vymenila fóliu, ktorú využíva vo svojich skladoch na balenie paliet za ľahšie recyklovateľnú a menej škodlivú pre životné prostredie.

Powering 2030

Na dosiahnutie vyššie spomínaných cieľov využije spoločnosť najmä nárast v oblasti viackanálového predaja v mestských centrách, ktorý je poháňaný dopytom po outsourcovaných logistických službách. Zvýšený záujem v oblasti online predaja potravín nahráva jednej zo silných stránok spoločnosti FM Logistic, ktorá generuje až 70 % svojich tržieb práve z predaja spotrebiteľského tovaru. V poslednom fiškálnom roku vzrástol objem elektronického obchodovania dodávaného prostredníctvom tejto spoločnosti od 30 až do 100 % v závislosti od krajiny či odvetvia.

Spoločnosť investuje do rozvoja nových služieb, ako napríklad prevádzkovanie tzv. dark stores (kamenné predajne s tovarom výhradne pre online nákupy), miest na vyzdvihnutie tovaru, riadiacich veží dodávateľského reťazca a rozšírenie služieb pre obchodníkov predávajúcich bezobalový tovar.

„Vďaka plánu „Powering 2030″ má firma FM Logistic k dispozícii ucelenú stratégiu na dosiahnutie profitujúceho rastu. V čase rapídnych zmien je našou prioritou pomôcť našim zákazníkom budovať udržateľnú omnikanálovú dodávateľskú sieť. Z toho dôvodu je v popredí nášho 9 – ročného plánu a všetkých našich aktivít práve spotrebiteľská skúsenosť a udržateľnosť spolu s podporou nových služieb, ako napríklad miest na vyzdvihnutie tovaru pre zákazníkov. Aj naďalej hľadáme spôsoby ako riešiť rôzne environmentálne výzvy, napríklad spustením vodíkových staníc na niektorých našich logistických platformách,“ povedal generálny riaditeľ FM Logistic Jean – Christophe Machet.

FM Logistic už napreduje v napĺňaní svojej stratégie. Spoločnosť zaznamenala 11 % – ný medziročný nárast globálnych tržieb v prvej polovici fiškálneho roku (marec – september 2021). Rastúci trend je viditeľný aj v regiónoch: dynamika rastu v regióne strednej Európy, ktorý zahŕňa Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko, dosiahlo medziročný nárast 7,5 %.

Omnikanálová distribúcia

Skoro 60 % nových zmlúv podpísaných spoločnosťou v minulom roku sa týka omnikanálových distribučných služieb. Napríklad v strednej Európe tvoria v rokoch 2020/2021 zákazníci, pre ktorých FM Logistic poskytuje omnikanálové logistické riešenia, až 18 % všetkých skladových zákazníkov. To predstavuje skoro 30 % firemného ročného obratu.

FM Logistic plánuje rozšíriť svoju sieť veľkých multiklientskych skladov s podporou investícii do automatizácie čím posilní svoje omnikanálové logistické kapacity. Spoločnosť otvorí v roku 2022 nové logistické centrum v poľskom meste Wiskitki, ktoré je 40 km vzdialené od Varšavy a iba 10 km od budúceho kľúčového Centrálneho komunikačného portu.

Doprava a mestská logistika

Doprava predstavuje 36 % z celkových tržieb spoločnosti FM Logistic a skoro 45 % v strednej a východnej Európe. Spoločnosť plánuje aj naďalej posilniť svoju dopravnú sieť dodatočnými miestami na krížové dokovanie (cross-docking) v Poľsku a Rusku. Vďaka novým softvérovým zmluvám, napríklad s firmami Urbantz vo Francúzsku a Innoship v Rumunsku, pracuje spoločnosť aj na optimalizácii procesov spojených s  riadením dodávok tovaru.

Vo Francúzsku, na svojom najväčšom trhu, plánuje FM Logistic do roku 2023 66 % – ný nárast tržieb v segmente mestskej logistiky. Spoločnosť plánuje aj naďalej rozvíjať svoju služby v oblasti mestskej logistiky a tzv. last-mile doručovania (doručovania až ku dverám koncových zákazníkov) Citylogin vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku a Rusku.

Informačný servis

Viac k témam: Powering 2030, PR, Recyklovateľnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – FM Logistic predstavuje novú stratégiu „Powering 2030“ s cieľom dosiahnuť 100 % recyklovateľné balenia na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.