SlovenskoSprávy

Udržateľné investovanie a koncept ESG na Slovensku

10.12.2021 (Webnoviny.sk) – Aký vzťah majú slovenskí investori k zodpovednému investovaniu, aký produkt volia, koľko ich má znalosti a aké sú. Na tieto otázky týkajúce sa SRI (Social Responsible Investing) investovania a konceptu ESG (Environmental Social Governance) odpovedá prieskum spoločnosti Amundi CR Asset Management, ktorý sa zameral na slovenskú populáciu investorov. Nielen tých aktuálnych, ale aj tých potencionálnych.

Výskum bol zrealizovaný prostredníctvom internetového dotazníka CAWI v období od 24.9. do 6.10.2021. Cieľové skupiny boli dve – primárna bola slovenská populácia vo veku 25 rokov a viac, sekundárnu tvorili investori, ktorí už vlastnia nejaký investičný produkt. Do prieskumu sa zapojilo 511 respondentov.

Slováci SRI poznajú, ale reálne do neho investujú zatiaľ sporadicky

„6 z 10 občanov Slovenskej republiky pravidelne investuje alebo sporí. Avšak ešte pred niekoľkými rokmi nebolo pre slovenských klientov kritérium „zodpovedného investovania“ prakticky vôbec dôležité,“ tvrdí Miroslav Ovčarik, Country manager Amundi v SR. Aktuálne už dve tretiny Slovákov majú zo SRI investovania dobrý dojem. 28 % opýtaných má aspoň približnú predstavu o SRI (Social Responsible Investing), 42 % tuší, čo je RI (Responsible Investing). Reálni investori, ktorí majú nejaký finančný produkt a ktorí si SRI, alebo ESG spájajú so zodpovedným investovaním tvoria už však menšiu časť – 18 %. So svojom investičnou stratégiou je spokojných približne 75 %.

K investovaniu do RI  (Responsible Investing)  fondov najviac respondentov motivuje odporúčanie od známych, výkonnosť fondov a jeho povesť. Značka fondu má podľa 44 % opýtaných vplyv na jeho celkovú dôveryhodnosť. Zodpovedné fondy sú vnímané skôr ako dlhodobé, predovšetkým z hľadiska výkonnosti a návratnosti investície. Podľa štvrtiny respondentov sú fondy tiež viac rizikové. Slovákov o SRI investovaní informujú najmä na internete.

Vnímanie atribútov SRI a ESG investícií

Pre 55 % opýtaných je zohľadnenie ESG kritérií dôležité pri voľbe investičného produktu. Investori vnímajú ako cieľ najviac fakt, že môžu zhodnotiť svoje financie a urobia niečo prospešné pre planétu. Čo sa týka jednotlivých skratiek/zložiek, na prvé miesto dávajú respondenti E – životné prostredie, na druhé S – sociálne aspekty a nasleduje G – správa a riadenie spoločnosti. Segmenty, ktoré by investori chceli vylúčiť zo stratégie svojho fondu sú u oboch skupín jednoznačne hazardné hry. Nasleduje pornografia a zbrane. 25 % opýtaných považuje RI a ESG fondy za menej rizikové, ako fondy bez zodpovedného záväzku. 51 % respondentov by svoje fondy so zodpovedným záväzkom držalo dlhšie, ako fondy bez neho.

Skupina Amundi zorganizovala totožný prieskum aj Českej republike. Zatiaľ čo na Slovensku vnímajú SRI investovanie pozitívne približne 2/3 respondentov,  v Českej republike ide o 3/4 opýtaných. Naopak na Slovensku odpovedalo viac ľudí, že už nejaký produkt majú, celkom 16 % oproti 13 % v Českej republike. V prípade ČR však ide len o respondentov s čistým mesačným príjmom 25 000 a viac Kč. Rovnako ako v prípade Slovákov, vnímajú Česi udržateľné investície ako dlhodobé, a to aj z hľadiska výkonnosti a návratnosti. Dôležité je uviesť, že nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku má zodpovedné investovanie rastúcu tendenciu a záujem oň sa z roka na rok zvyšuje.

Ako uviedol riaditeľ úseku investícií Amundi CR Asset Management Petr Šimčák, zo zahraničných dát vidíme, že retailoví investori držia fondy komunikujúce ekologické a sociálne témy v priemere o dva roky dlhšie než tie „klasické“.  „Na firmy z globálneho akciového indexu, ktoré emitujú približne 25 % skleníkových plynov, je vyvíjaný tlak, ktorý povedie k ich transformácii alebo zániku. Správca aktív musí v tomto prostredí odvádzať kvalitnú fundamentálnu analýzu a investovať do aktív, ktoré majú najlepší dlhodobý pomer výnos/výkon. Popri tradičných finančných ukazovateľoch musí byť správca aktív schopný zrozumiteľne v číslach reportovať klientom, ako im spracovávaný fond alebo portfólio deklarujúce udržateľnosť vyčerpáva uhlíkový rozpočet oproti portfóliu, ktoré by tento cieľ nemalo,“ zakončil Petr Šimčák.

Závery prieskumu

Na Slovensku sa o SRI, RI a ESG konceptoch vie zatiaľ pomerne málo. 18 % respondentov však uviedlo, že majú nejaký produkt so sociálnym presahom, čo je pozitívne. K investovaniu do RI fondov klientov najviac povzbudzujú odporúčania od niekoho komu dôverujú, výkonnosť fondu a tiež jeho povesť. Slováci obvykle pre svoje investície využívajú väčšie banky ako napríklad Slovenská sporiteľňa či VÚB banka. Zaujímavosťou je aj fakt, že 6 z 10  Slovákov uvádza, že si pravidelne sporí alebo investuje.

O Amundi

Amundi je popredným správcom aktív, ktorý patrí medzi desať najvýznamnejších hráčov na poli investícií. K 30.9.2021 spoločnosť spravovala cez  1 811 mld eur pre viac ako sto miliónov klientov na celom svete. Prostredníctvom šiestich hlavných investičných centier ponúka klientom bohaté skúsenosti s finančnými trhmi a široký rozsah odborných znalostí pre aktívne a pasívne investičné riešenia. Vďaka svojej veľkosti a medzinárodnému pôsobeniu má jedinečné možnosti v oblasti výskumu a poskytuje retailovým, inštitucionálnym a firemným klientom inovatívne investičné stratégie a riešenia prispôsobené ich potrebám, cieľom a rizikovým profilom.

Udržateľnosť je jedným zo základných pilierov Amundi, a preto sa skupina globálne zaviazala k dlhodobému dodržiavaniu princípov zodpovedného investovania. Bola jednou z prvých spoločností, ktorá v roku 2006 podpísala Deklaráciu princípov zodpovedného investovania a k 30.9.2021 spravovala v oblasti zodpovedného financovania aktíva v hodnote 802 miliárd eur.

Amundi. Dôveru si treba získať. Pre viac informácií navštívte www.amundi.sk.

Informačný servis

Viac k témam: ESG, PR, Prieskum
Zdroj: Webnoviny.sk – Udržateľné investovanie a koncept ESG na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.