Ekonomika

Hroziaci úpadok budú môcť podnikatelia riešiť preventívnou reštrukturalizáciou, schválila vláda

14.12.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo spravodlivosti SR chce pomôcť podnikateľom, ktorým hrozí úpadok. Vláda totiž v utorok schválila návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku. V slovenských podmienkach ide o novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali. Zmeny by mali platiť od mája, niektoré časti od 17. júla budúceho roka.

Zverejnená legislatíva rieši podľa rezortu situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní.

To predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnost, a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu. Preventívnym konaním sa pritom rozumie verejná alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia.

Trvalý nástroj pomoci

Ako po rokovaní vlády doplnila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, snahou ministerstva bolo vytvoriť trvalý nástroj na pomoc podnikateľom v ťažkostiach. Ten pritom v aktuálnej situácii považuje za mimoriadne dôležitý.

V prípade verejnej preventívnej reštrukturalizácie si podľa nej dlžník pripraví plán, s ktorým príde na súd a vďaka nemu následne môže predísť ťažkostiam.

„Neverejná preventívna reštrukturalizácia je skôr pre podniky, ktoré majú najväčších veriteľov spomedzi finančných subjektov. A tam ide o dohodu s tými veriteľmi na procese ozdravenia, ku ktorému sú jasné pravidlá v zákone,“ vysvetlila.

Úpravou prejde aj inštitút dočasnej ochrany

„Základným cieľom zákona je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov,“ objasňuje v dôvodovej správe ministerstvo.

Na dosiahnutie tohto účelu sa upravuje aj inštitút tzv. dočasnej ochrany, ktorá reálne poskytuje časový priestor pre účinnú reštrukturalizáciu a dosiahnutie cieľa, ktorý je sledovaný práve verejnou preventívnou reštrukturalizáciou.

Súčasne by sa mala zrušiť dočasná ochrana upravená v samostatnom zákone. Okrem uvedeného návrh zákona upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť na včasné upozornenie podnikateľa, že je nutné prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku.

Špeciálna správcovská skúška

Zmeny by sa mali dotknúť aj zákona o konkurze a reštrukturalizácii, Obchodného zákonníka, zákona o súdnych poplatkoch, zákona o správnych poplatkoch a zákona o správcoch.

V tomto prípade rieši zvýšené požiadavky na odbornosť a nezávislosti správcov tým, že zavádza špeciálnu správcovskú skúšku pre správcov, ktorí budú môcť byť ustanovení do obzvlášť náročných konkurzných či reštrukturalizačných konaní.

Tí budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach. Výber odborníkov pre vykonávanie tejto špecifickej správcovskej činnosti by mala zabezpečiť špeciálna komisia, ktorej členov z radov odborníkov má menovať minister spravodlivosti.

Viac k témam: platobna neschopnosť, Reštrukturalizácia, Úpadok
Zdroj: Webnoviny.sk – Hroziaci úpadok budú môcť podnikatelia riešiť preventívnou reštrukturalizáciou, schválila vláda © SITA Všetky práva vyhradené.