SlovenskoSprávy

Platba kartou už aj vo vlakoch. ZSSK zavádza možnosť bezhotovostnej platby u vybraných vlakvedúcich vďaka mobilnému terminálu mPOS

14.12.2021 (Webnoviny.sk) –
Vybraných 277 vlakvedúcich bude vybavených prenosným mobilným terminálom mPOS
Služba bezhotovostnej platby je prednostne spustená v diaľkovej doprave a pri sprevádzaní medzištátnych spojov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje cestujúcim, že od novembra 2021 sa vo vybraných vlakoch ZSSK postupne sprístupňuje možnosť bezhotovostnej platby, teda platby platobnou kartou. Vybraní vlakvedúci si postupne preberajú mobilné zariadenia mPOS, ktoré im uľahčí prácu s predajom cestovných dokladov.

Vlakvedúcich vybavených terminálmi mPOS môžu cestujúci nájsť v nasledovných strediskách prevádzok:

Bratislava (61 vlakvedúcich s terminálom mPOS),
Košice (103 vlakvedúcich s terminálom mPOS),
Trenčín (13 vlakvedúcich s terminálom mPOS),
Štúrovo (40 vlakvedúcich s terminálom mPOS),
Žilina (60 vlakvedúcich s terminálom mPOS).

Už na jar tohto roku sme spustili pilotnú prevádzku 10 mobilných zariadení mPOS, účelom ktorej bolo overenie a prijatie rozhodnutia, či sú tieto zariadenia vhodné na prevádzku vo vlakoch. Cestujúci mohli túto službu prednostne využiť vo vlakoch regionálnej dopravy, konkrétne šlo o vlaky kategórie Os na tratiach Bratislava – Kúty, Bratislava – Trnava a vo vybraných vlakoch diaľkovej dopravy, t.j. vo vlakoch R 6xx v úseku Bratislava – Žilina, prípadne Kysak. Ukázalo sa, že zavedenie terminálov mPOS do prevádzky a znížená logistická záťaž pri manipulácii s hotovosťou sú pozitívne vnímané nielen cestujúcimi, ale i našimi vlakvedúcimi, ktorí si predovšetkým pochvaľujú jednoduchú obsluhu zariadenia, rýchlosť spracovania platby a riešenia krízových situácií s cestujúcimi zo zahraničia.

Preto od začiatku novembra ZSSK postupne vybavuje 277 vlakvedúcich terminálom mPOS. Aktuálne viac ako 80 % zariadení je vlakvedúcimi prebratých a uľahčujú platbu cestujúcim vo vlakoch národného dopravcu. Konkrétni vlakvedúci boli z jednotlivých pracovísk vybraní tak, aby sa zabezpečila služba bezhotovostnej platby za cestovné doklady prednostne v diaľkovej doprave a pri sprevádzaní medzištátnych spojov. Konkrétne ide o vlaky kategórie IC na trase Košice – Bratislava, vlaky kategórie SC 24x Pendolino na trase Čadca – Košice, vlaky typu Ex 12x na trase Púchov – Horní Lideč, medzinárodné vlaky kategórie EC 2xx na trase Štúrovo – Břeclav a rýchliky R 6xx na trase Košice – Bratislava (okrem R 614/615).

Najneskôr do konca 1. štvrťroka 2022 dostanú terminály mPOS aj zvyšní vlakvedúci. Cieľom ZSSK je, aby každý z cca 1 400 vlakvedúcich mal zverený mobilný terminál mPOS, obdobne ako je nastavené zverenie do osobného užívania predajnej osobnej pokladnice nPOP, ktorú vlakvedúci využívajú už približne rok.

Zariadenia osobnej pokladnice nPOP a prenosného mobilného terminálu mPOS sa vzájomne dopĺňajú, t.z. že terminál mPOS bezkontaktne načíta QR kód zo zariadenia nPOP. Vďaka tomu sa eliminujú omyly vlakvedúcich pri manuálnom zadávaní sumy do mPOS. Zároveň, zavedením bezkontaktnej platby terminálov mPOS do prevádzky, prispievame aj k ekológii, keďže tieto zariadenia netlačia papierové potvrdenky, ale sú zasielané na požiadanie iba elektronicky prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

O projekte:

V roku 2019 prebehla verejná súťaž a ZSSK začala spolupracovať s Československou obchodní bankou, a. s. (ČSOB), ktorá pre nás zabezpečuje akceptáciu platobných kariet na predajných miestach vybavených terminálom pre pokladnice Komplexného vybavenia cestujúcich (KVC). Za službu akceptácie platobných kariet platí ZSSK zmluvné poplatky za jednotlivé transakcie, pričom prenájom všetkých POS terminálov je bezodplatný. Obdobne je to aj pri rozšírení akceptácie bezhotovostnej platby do vlakov ZSSK, cca 1 400 terminálov mPOS je poskytnutých bezodplatne.

Informačný servis

Viac k témam: Platba kartou, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Platba kartou už aj vo vlakoch. ZSSK zavádza možnosť bezhotovostnej platby u vybraných vlakvedúcich vďaka mobilnému terminálu mPOS © SITA Všetky práva vyhradené.