SlovenskoSprávy

Na trate západného Slovenska pribudnú v najbližších dvoch rokoch 4 nové elektrické poschodové jednotky

16.12.2021 (Webnoviny.sk) –
Nové súpravy budú nasadené na vysoko frekventované trate západného Slovenska
Šesťvozňové poschodové jednotky s kapacitou 611 miest na sedenie budú dlhé 160 metrov a jazdiť rýchlosťou 160 km/h

Snahou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) je aj naďalej modernizovať a obmieňať zastaraný vozidlový park a prinášať cestujúcim čo najkvalitnejšie služby na úrovni 21. storočia. Tentokrát sa národný dopravca zameral na zlepšenie dopravnej obslužnosti na území Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja (za istých okolností i Banskobystrického kraja).

Dnes sme preto za účasti predstavenstva ZSSK a zástupcov dodávateľa jednotiek Stadler Polska podpísali zmluvu na dodávku 4 kusov nových elektrických poschodových jednotiek (EPJ), ktoré výrazne prispejú k skvalitneniu ponuky služieb železničnej osobnej dopravy. Jednotky budú prevádzkované na vysoko frekventovaných tratiach, a to Bratislava – Žilina (trať č. 120), Bratislava – Nové Zámky (trať č. 130) a Bratislava – Kúty (trať č. 110).

Z dôvodu naplnenia potrieb riadenia prevádzky, obratovania a údržby EJ budú nasadzované aj na úseky Kúty – Břeclav (CZ, trať č. 110) a Trnava – Galanta (trať č. 133). Taktiež v prípade nepripravenosti trate č. 120 železničného uzla Žilina (do doby ukončenia rekonštrukcie železničného uzla Žilina – elektrického napájania trolejového vedenia trate č. 120 striedavým napätím 25 kV/50 Hz) budú jednotky jazdiť aj v úseku Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica (trať č. 150 + 170).

Mapa projektu:

„Moderné elektrické jednotky sú pre regionálnu dopravu vyťažených ťahov západného Slovenska a pre udržanie komfortu našich cestujúcich skutočne kľúčové. Posilnením železničnej dopravy o ďalšie štyri moderné poschodové jednotky sa snažíme reagovať na preplnené cesty a ľuďom poskytujeme možnosť cestovať rýchlo, bezpečne a ekologicky. Sme presvedčení, že jednotky úspešného uchádzača budú kvalitné a budú spoľahlivo fungovať,“ uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.

Základná charakteristika nových jednotiek typu KISS E.MU6:

jednotky majú poschodové prevedenie,
dosahujú rýchlosť 160 km/h,
každý vozeň má nízkopodlažné obojstranné nástupné priestory s výškou nástupnej hrany 550 – 600 mm nad temenom koľaje a pomocný výsuvný/výklopný schodík vo výške 200 – 280 mm pre umožnenie nástupu z nižších nástupíšť,
disponujú moderným informačným systémom:

akustický systém (vonkajší/vnútorný)
vizuálny systém (čelné, bočné a interiérové panely)
Wi-Fi
kamerový systém
systém počítania cestujúcich,

sú prispôsobené pre prepravu imobilných cestujúcich, teda pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, zohľadnením technických špecifikácií interoperability (ďalej TSI PRM) – nástup do EJ, miesto pre doprovod, WC bunka – a taktiež disponujú prebaľovacím pultom pre kojencov. Všetky WC bunky (1x TSI PRM + 3x štandardné) sú s uzatvoreným systémom a vybavené protimrazovou ochranou. Nástup pre imobilných cestujúcich je možný aj cez sklápaciu rampu z nástupíšť výšky 250 – 500 mm nad temenom koľaje,
sú klimatizované s priestorovým chladením/ohrevom (ohrev aj podlahový),
umožňujú prepravu minimálne 15 ks bicyklov (kombinácia držiakov a napínacích pásov),
majú kapacitu 611 miest na sedenie (z toho 30 miest  v 1. triede a 552 miest v 2. triede),
možnosť viacčlenného riadenia minimálne dvoch EJ.

Súčasťou dodávky bude aj  certifikované školenie rušňovodičov inštruktorov a zástupcov údržby a dodanie dokumentácie pre obsluhu a údržbu EJ.

Cena za dodanie 4 ks EPJ je 76 950 000 eur, za jeden kus 19 237 500 eur.

Financovanie projektu

SPOLU
76 950 000,00

Výška NFP (Kohézny fond + ŠR SR)
74 987 775,00

Spolufinancovanie ZSSK
1 962 225,00

Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ

celkový objem: 160 miliónov eur
dodané: 2020 – 2021
nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ

celkový objem: 77 miliónov eur
dodané: 2019 – 2021
nasadenie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ + vlastné zdroje

celkový objem: 38,8 milióna eur
predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021 (2 ks sú už v prevádzke od 13. 12. 2021)
nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) – vlastné zdroje

celkový objem: 66,8 milióna eur
dodané: 2018 – 2021
nasadenie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz – vlastné zdroje

celkový objem: 37,8 milióna eur
dodané: 2018 – 2021
nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) – vlastné zdroje

celkový objem: 3,9 milióna eur
dodané: 2016 – 2020
nasadené: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt

celkový objem: 37,8 milióna eur
predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
podpis zmluvy: 15. 1. 2021
prvý dodaný vozeň: predpokladáme 3/2022
predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

celkový objem 32,98 milióna eur
predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022
predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 – celkový objem 3,495  milióna eur

oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021
predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO. Zároveň tak v súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy na základe pripomienok zo strany ÚHP

predpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur
predpokladaná oblasť nasadenia: Prešovský a Košický kraj
predpokladaný podpis zmluvy: 12/2021
predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek – projekt EÚ + vlastné zdroje

hodnota zákazky: 76 284 000 eur
oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)
podpis zmluvy: 9. 9. 2021
predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť)

hodnota zákazky: 76 950 000 eur
oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina (Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky, Bratislava – Kúty, Kúty – Břeclav, Trnava – Galanta, dočasne Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica)
podpis zmluvy: 16. 12. 2021
predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

30 ks modernizovaných osobných vozňov Bdtmee (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť) – prebieha vyhodnocovanie doručených ponúk od uchádzačov, následne bude dokumentácia z VO predložená na výkon kontroly  na ÚVO

predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur
predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)
predpokladaný podpis zmluvy: 12/2021
predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Informačný servis

Viac k témam: Elektrické jednotky, PR, Vlaky
Zdroj: Webnoviny.sk – Na trate západného Slovenska pribudnú v najbližších dvoch rokoch 4 nové elektrické poschodové jednotky © SITA Všetky práva vyhradené.