Ekonomika

Prvú pomoc najčastejšie využívajú mikropodniky, počet podporených miest rastie

18.12.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 5. decembru 2021 na udržanie zamestnanosti už takmer 2,15 mld. eur. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o Prvej pomoci, ktorú pripravil Inštitút sociálnej politiky.

Posledné dva mesiace roku 2021 pomôže zamestnávateľom, SZČO a zamestnancom rozšírený rámec Prvá pomoc plus.

Podpora odráža zhoršovanie epidemickej situácie

Alokácia za september a október presiahla objem vyplatenej Prvej pomoci za júl, čo podľa rezortu odráža aj postupné zhoršovanie epidemickej situácie. Rovnako je badateľný aj mierny nárast v počte podporených mesačných pracovných miest. Priemerná suma pripadajúca na zamestnanca sa udržuje blízko júlovej úrovne. Naďalej najintenzívnejšie využívajú nástroje Prvej pomoci mikropodniky. Za posledné mesiace sa zvyšuje podiel veľkých podnikov.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Výška priemernej finančnej podpory na jedného pracovníka za október je v súlade so sledovanými hodnotami za september a júl a udržuje sa nad hranicou 355 eur. Usporiadanie podnikov z pohľadu priemernej výšky príspevku v posledných mesiacoch kolíše. Kým do konca júna 2021 platilo „čím väčší podnik, tým nižšia finančná podpora na zamestnanca“, tak za júl sa pozície na prvej priečke vymenili. Na zamestnanca malého podniku pripadalo za tento mesiac viac ako 438 eur, u mikropodnikov priemerná pomoc dosiahla zhruba 424 eur. Za september nastal ďalší posun, keď v priemere pripadalo na zamestnanca veľkého podniku približne 317 eur, zatiaľ čo podpora na pracovníka stredného podniku nepresiahla v priemere 269 eur. Októbrové údaje signalizujú návrat na pôvodné usporiadanie jednotlivých kategórií, v ktorom majú prvenstvo mikro a malé podniky, nasledujú ich stredné a veľké podniky.

Obrat vo vývoji objemu vyplatenej pomoci

Pre zhoršenú epidemickú situáciu nastal obrat vo vývoji objemu vyplatenej Prvej pomoci. Za júl 2021 sa vyplatilo bezmála 30 mil. eur, zatiaľ čo za september viac ako 33 mil. eur a predbežný údaj za október presiahol júlovú alokáciu zhruba o milión eur. Rovnako ministerstvo zaznamenalo oživenie v počte podporených mesačných pracovných miest. Kým za júl sa podporilo viac ako 84-tisíc mesačných pracovných miest, tak za september sa počet priblížil k 90-tisícom.

Podiel mikropodnikov na vyplatenej Prvej pomoci sa v posledných mesiacoch udržuje stabilne nad 50 %. Kým u tejto kategórie nastali len k mierne medzimesačné zmeny v relatívnom vyjadrení, tak u veľkých podnikov sleduje ministerstvo postupný nárast až na viac ako 31 % za september zo zhruba 18 % zaznamenaných za jún. U malých a stredných podnikov je to pokles ich podielu na vyplatenej sume až na zhruba 7,4 % a 4,5 % za september, oproti júnovým približne 17,5 % a 11,9 %.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Prvá pomoc, Prvá pomoc plus
Zdroj: Webnoviny.sk – Prvú pomoc najčastejšie využívajú mikropodniky, počet podporených miest rastie © SITA Všetky práva vyhradené.