SlovenskoSprávy

Zuzana Čaputová udelila za rok päť milostí, odpustila trest za marihuanu či spreneveru

18.12.2021 (Webnoviny.sk) – Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v tomto roku päť milostí, a to štyrom ženám a jednému mužovi. Od nástupu do funkcie udelila hlava štátu 14 milostí. V roku 2019 to boli tri a v roku 2020 šesť. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke prezidentky.

Milosť po odsúdení za spreneveru

V tomto roku prezidentka dala milosť 47-ročnej žene M. G., ktorá bola právoplatne odsúdená pre spáchanie trestného činu sprenevery. Bol jej uložený trest odňatia slobody na päť rokov a zároveň trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho alebo dozorného orgánu, respektíve vedúcej organizačnej zložky podniku na dobu päť rokov. M. G. je rozvedenou matkou 10-ročného ťažko zdravotne postihnutého syna a stará sa aj o ďalšieho 16-ročného syna. Trest prezidentka odsúdenej odpustila pod podmienkou, že dva roky nespácha úmyselný trestný čin. Trest zákazu činnosti žene odpustený nebol.

Hlava štátu udelila podmienečnú milosť 29. ročnej žene G. C., ktorá bola v roku 2015 právoplatne odsúdená za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy na trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Prezidentka v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o maloleté deti odpustila odsúdenej nevykonaný zvyšok trestu odňatia slobody v trvaní necelých 11 mesiacov pod podmienkou, že po dobu jedného roka odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

Desaťročný trest za marihuanu

Podmienečnú milosť bola udelená aj 24-ročnej žene M. N., ktorá bola právoplatne odsúdená za prečin krádeže na trest odňatia slobody v trvaných troch mesiacov. Z trestu vykonala 21 dní a následne jej bol prerušený. Výkon zvyšku trestu sa v jej prípade javil ako neúčelný a mal by nepriaznivý dopad na jej maloleté dieťa.

Podmienečnú milosť hlava štátu udelila 56-ročnému mužovi J. Š. Odsúdený bol za zaobstaranie a prechovávanie marihuany na trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov. Prezidentka mu odpustila z tohto trestu osem rokov pod podmienkou, že počas dvoch rokov od jeho prepustenia na slobodu nespácha úmyselný trestný čin.

Milosť dostala aj 31-ročná žena Ž. B. odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní jedného roka pre spáchanie prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože jej deti mali v škole vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. V záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o ťažko chorú dcéru a ostatné maloleté deti prezidentka odpustila odsúdenej trest vo výmere jeden rok.

Kiska udelil iba šesť milostí

Pre porovnanie prezident Andrej Kiska udelil počas svojho funkčného obdobia šesť milostí. Prezident Ivan Gašparovič bol v úrade dve funkčné obdobia, teda desať rokov. Počas nich dal 28 milostí.

Hlava štátu má oprávnenie udeliť individuálnu milosť osobe právoplatne odsúdenej za trestný čin. Podklady hlave štátu zabezpečuje minister spravodlivosti. Prezident môže využiť aj inštitút amnestie na hromadné odpustenie trestov. K platnosti amnestie je potrebný aj podpis predsedu vlády alebo ním povereného ministra.

Viac k témam: Amnestia, Milosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Zuzana Čaputová udelila za rok päť milostí, odpustila trest za marihuanu či spreneveru © SITA Všetky práva vyhradené.