Ekonomika

Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie garančných dávok medziročne klesli

19.12.2021 (Webnoviny.sk) – Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas januára až októbra tohto roka priemerne mesačne 109 osôb. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov tak poisťovňa vynaložila 2,43 milióna eur.

V porovnaní s januárom až októbrom minulého roka ide o pokles o 48 poberateľov dávky mesačne, medziročne výdavky na garančné dávky klesli o 1 milión eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október tohto roka.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Viac k témam: Dávka garančného poistenia, garančné poistenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie garančných dávok medziročne klesli © SITA Všetky práva vyhradené.