Ekonomika

Európska komisia schválila novelu slovenskej schémy štátnej pomoci zamestnanosti

21.12.2021 (Webnoviny.sk) – Európska komisia schválila novelu slovenskej schémy štátnej pomoci zamestnanosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Potvrdila tak, že úprava existujúcej schémy je v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci. Komisia schválila pôvodnú schému v apríli 2020 a jej následné zmeny v novembri 2020, v marci 2021 a v júni 2021.

V rámci schémy má verejná podpora formu priamych grantov, mzdových dotácií a podpory príjmu v ekvivalente mzdy pre samostatne zárobkovo činné osoby. Slovensko oznámilo viaceré úpravy existujúcej schémy. Išlo o celkové zvýšenie rozpočtu o jednu miliardu eur, šesťmesačné predĺženie do 30. júna 2022, zvýšenie maximálnej výšky pomoci na príjemcu vo forme priamych grantov a úpravu podmienok oprávnenosti.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Komisia zistila, že schéma v znení zmien a doplnení je naďalej v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Konkrétne, priame granty nepresiahnu 2,3 milióna eur na spoločnosť, mzdové dotácie a podpora príjmu v ekvivalente mzdy pre samostatne zárobkovo činné osoby nepresiahne 80 % hrubej mesačnej mzdy prijímajúceho personálu a 80 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v roku 2019 a pomoc sa poskytne najneskôr 30. júna 2022.

Európska komisia dospela k záveru, že upravená schéma je naďalej potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy v hospodárstve členského štátu.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Štátna pomoc, Zamestnanosť na Slovensku
Zdroj: Webnoviny.sk – Európska komisia schválila novelu slovenskej schémy štátnej pomoci zamestnanosti © SITA Všetky práva vyhradené.