Ekonomika

Firmy môžu žiadať o opätovný zápis do obchodného registra do konca januára budúceho roka

21.12.2021 (Webnoviny.sk) – Spoločnosti, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej meny na euro, a následne boli vymazané z obchodného registra, môžu o obnovenie zápisu požiadať registrový súd najneskôr do konca januára budúceho roka.

Ten rozhodne bezodkladne, bez nariadenia dodatočnej likvidácie a bez toho, aby sa vyžadovalo zloženie preddavku na likvidáciu. Ako uviedol hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla, tento postup upravuje zrýchlene schválená novela Obchodného zákonníka.

K návrhu treba priložiť ďalšie dokumenty

Osoba, ktorá podáva návrh na obnovenie zápisu, pritom k nemu priloží aj rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej meny na euro, úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov, riadnu účtovnú závierku spoločnosti za posledné účtovné obdobie pred jej výmazom z obchodného registra a čestné vyhlásenia.

Jedno o tom, že spoločnosť mala ku dňu výmazu z obchodného registra obchodný majetok a druhé, že na zrušenie spoločnosti neboli ku dňu jej výmazu z obchodného registra iné dôvody ako nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty.

Spoločnosti pochybili z nepozornosti

Parlament schválil minulý týždeň novelu Obchodného zákonníka, keďže z obchodného registra bolo pre nesplnenie uvedenej povinnosti vymazaných viacero spoločností, a tým tak ostávala v zásade len zákonná možnosť vyvolať konanie o dodatočnej likvidácii a v rámci nej ukončiť svoju činnosť.

Rezort spravodlivosti ale argumentoval, že štatutárne orgány podľa neho „snáď len nepozornosťou opomenuli“ povinnosť, ktorá voči obchodnému registru existovala od roku 2009, pričom sa k nej v roku 2019 pridali aj právne následky spočívajúce v hrozbe výmazu z obchodného registra.

Viac k témam: Obchodný register, Obchodný zákonník
Zdroj: Webnoviny.sk – Firmy môžu žiadať o opätovný zápis do obchodného registra do konca januára budúceho roka © SITA Všetky práva vyhradené.