SlovenskoSprávy

Riaditeľ SIS by mal mať za účelom plnenia špecifických úloh novú právomoc, týkala by sa prijatia osôb

21.12.2021 (Webnoviny.sk) – Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) by mal mať za účelom plnenia špecifických služobných úloh spravodajskej služby právomoc prijať do služobného pomeru osobu, ktorá nespĺňa niektoré podmienky na prijatie, ako napríklad bezúhonnosť, spoľahlivosť či inú spôsobilosť na výkon štátnej služby.

Vyplýva to z pripravovanej novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorú ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort pripomína, že rovnakú právomoc má už minister vnútra, ktorý môže inak nespôsobilé osoby prijať do služobného pomeru v Policajnom zbore za účelom plnenia úloh kriminálneho spravodajstva.

Služobný pomer takýchto osôb však podľa rezortu vnútra trvá len počas plnenia zadaných úloh. „Keďže ide o prelomenie zákonných podmienok, ktoré všetci príslušníci musia spĺňať počas celého trvania služobného pomeru, nie je možné, aby sa predmetná výnimka vzťahovala na takéhoto príslušníka aj po ukončení plnenia úloh kriminálneho spravodajstva, respektíve po ukončení plnenia relevantných služobných úloh spravodajskej služby a aby takýto príslušník pôsobil na inej funkcii v Policajnom zbore, respektíve v SIS, pokiaľ nespĺňa všetky zákonné podmienky,“ konštatuje ministerstvo.

Novela tiež napríklad upravuje postup v rámci prijímacieho konania kandidátov na službu v polícii. „Navrhuje sa, aby prijímacie konanie nezačínalo automaticky podaním žiadosti uchádzača, ale až z podnetu nadriadeného po vyhodnotení obsahu žiadosti a priložených dokladov. Na základe súčasnej právnej úpravy je potrebné vykonávať úkony v prijímacom konaní s každým uchádzačom, ktorý požiadal o prijatie, hoci už zo samotnej jeho žiadosti vyplýva, že nespĺňa zákonné podmienky na prijatie do služobného pomeru,“ vysvetlil rezort. Týmto postupom sa podľa ministerstva odstráni značné množstvo formálne začatých prijímacích konaní.

Viac k témam: Železničná polícia
Zdroj: Webnoviny.sk – Riaditeľ SIS by mal mať za účelom plnenia špecifických úloh novú právomoc, týkala by sa prijatia osôb © SITA Všetky práva vyhradené.