Ekonomika

ZMOS je proti navrhovaným podielom financovania eurofondov, zvýšené spolufinancovanie by negatívne ovplyvnilo Bratislavu

21.12.2021 (Webnoviny.sk) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania eurofondov. Upozorňuje na skokový nárast spolufinancovania, čo bude sprevádzať nezáujem a nemožnosť čerpania eurofondov. Zároveň upozorňuje, že v prípade nízkeho čerpania nebude Slovensko spĺňať záväzky voči EÚ.

Ako informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, združenie uplatnilo šesť zásadných pripomienok, ktoré vychádzajú z doterajších skúseností s eurofondovými projektami a tiež reflektujú na to, čo mohlo byť predmetom konzultácií príprav návrhu spolufinancovania.

Nesúhlas so základnými pravidlami

Združenie v pripomienkach k návrhu materiálu na spolufinancovanie budúcich eurofondov 2021-2027, ktorý do medzirezortného konania predložilo Ministerstvo financií SR, nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania z národných zdrojov, ktoré spôsobia opačný efekt v území.

„Mestá a obce nebudú mať dostatok vlastných zdrojov na spolufinancovanie európskych projektov, čo bude mať za následok nepredkladanie projektov mestami a obcami alebo predkladanie projektov v menšom finančnom rozsahu,“ konštatuje Kaliňák.

ZMOS vyjadril nesúhlas so základnými pravidlami financovania EŠIF v rámci menej rozvinutých regiónov, z ktorých vyplýva pre územné samosprávy v menej rozvinutých regiónoch 100-percentné zvýšené spolufinancovanie v porovnaní so súčasným programovým obdobím.

„Presnejšie, ide o zvýšený podiel financovania z päť na 10 percent, čo pre štátny rozpočet znamená zníženie miery spolufinancovania. Zároveň je nevyhnutné pripomenúť, že v príspevku z EÚ nenastala zmena v porovnaní so súčasnosťou, ostáva na úrovni 85 percent oprávnených nákladov,“ poznamenal Kaliňák.

Negatívny vplyv na Bratislavu

Združenie tiež nesúhlasí so základnými pravidlami financovania EŠIF v rámci viac rozvinutého regiónu pre okres Bratislava, z ktorých vyplýva prudký nárast spolufinancovania na 20 percent (v súčasnosti päť percent).

„Zvýšené spolufinancovanie bude mať negatívny vplyv na hlavné mesto a jeho mestské časti, zvýšenie miery spolufinancovania vytvorí tlak na miestne rozpočty a obmedzenie investícii do sociálno-ekonomického rozvoja,“ upozornil Kaliňák.

ZMOS pre tieto územné samosprávy požaduje, aby spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ostalo na úrovni súčasných 45 percent, čím sa zníži spolufinancovanie pre obce z 20 na 15 percent, čo bude z pohľadu územnej samosprávy v okrese Bratislava motivačné v prospech využívania investičných príležitostí z budúcich EŠIF aj za podmienky zvýšeného 15-percentného spolufinancovania.

Sú proti skokovému navýšeniu spolufinancovania

ZMOS nesúhlasí ani so skokovým navýšením spolufinancovania projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov. Združeniu sa nepozdávajú navrhované pravidlá financovania v rámci menej rozvinutých regiónov z EŠIF pre projekty špecifického cieľa zameraného na znižovanie energetickej náročnosti budov Programu Slovensko.

V tejto aktivite je návrh na zvýšenie spolufinancovania z päť na 40 percent pre samosprávy a na strane štátu sa navrhuje zníženie spolufinancovania z 10 na 0 percent. Príspevok z EÚ na túto oblasť má byť na úrovni 60 percent (v súčasnosti 85 percent).

„Požadujeme zvýšenie navrhovaného financovania z národných zdrojov zo štátneho rozpočtu z 0 na 20 percent a zo strany prijímateľa – územnej samosprávy zníženie zo 40 na 20 percent,“ dodal Kaliňák.

Viac k témam: Eurofondy
Zdroj: Webnoviny.sk – ZMOS je proti navrhovaným podielom financovania eurofondov, zvýšené spolufinancovanie by negatívne ovplyvnilo Bratislavu © SITA Všetky práva vyhradené.