SlovenskoSprávy

Hygienici môžu od operátorov získať vaše telefónne číslo, má to pomôcť v boji proti koronavírusu

22.12.2021 (Webnoviny.sk) – Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu podpísala zákon o elektronických komunikáciách, ktorá umožní získať telefónne čísla ľudí. Malo by to zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19.

Potencionálni nositelia nákazy

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) bude môcť žiadať od telekomunikačných operátorov do 24 hodín údaje o účastníkoch, čo má umožniť rýchlu a efektívnu identifikáciu potenciálnych nositeľov nákazy koronavírusu.

Viac o téme: Koronavírus

Zmeny majú zabezpečiť kontrolu dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nákazy poskytnutím dát v súvislosti s monitoringom vývoja epidemickej situácie.

Uchovávanie údajov na nevyhnutný čas

Počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou majú operátori na odôvodnenú žiadosť ÚVZ poskytnúť do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia. A to telefónne číslo na ochranu osôb pred hroziacim šírením prenosného ochorenia alebo na prijímanie opatrení pri ohrození života a zdravia.

Ak uplynutie lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, operátori majú poskytnúť údaje najbližší pracovný deň. Úrad bude môcť tieto údaje získavať len na zabránenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, najmä kontroly dodržiavania povinnej izolácie alebo karantény osoby, ak je nariadená, alebo na epidemiologické dohľadávanie kontaktov osôb prichádzajúcich z rizikových krajín.

Úrad po prijatí opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov bude môcť poskytnuté údaje spracúvať a uchovávať po nevyhnutný čas, najdlhšie 60 dní od ich poskytnutia.

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus, Prezident Slovenskej republiky, Zákon o elektronických komunikáciách
Zdroj: Webnoviny.sk – Hygienici môžu od operátorov získať vaše telefónne číslo, má to pomôcť v boji proti koronavírusu © SITA Všetky práva vyhradené.