Ekonomika

Slovenská pošta zvýši zamestnancom platy, dohodla sa na novej kolektívnej zmluve

29.12.2021 (Webnoviny.sk) – Slovenská pošta a odborové zväzy uzavreli Podnikovú kolektívnu zmluvu na roky 2022 až 2025. Účinná bude od začiatku budúceho roka a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere.

Zvýšenie platov napriek nepriaznivej situácii

Ako ďalej informuje hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková, upravili sa v nej práva a povinnosti zamestnancov a vo viacerých oblastiach boli dohodnuté podmienky nad rámec Zákonníka práce, ktoré majú prispieť k vytváraniu lepších pracovných podmienok a k udržaniu sociálneho zmieru.

Aj napriek súčasným nepriaznivým ekonomickým výsledkom Slovenskej pošty a pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácii na Slovensku, ktorá ovplyvňuje hospodárske výsledky pošty, sa zamestnávateľ zaviazal k zvýšeniu základných miezd zamestnancov od 1. januára 2022 v priemere o 60 eur na zamestnanca, čo predstavuje ročnú potrebu osobných nákladov 12 mil. eur,“ uviedla pošta.

Zachovanie sociálnych výhod

Dohodnuté bolo aj zvýšenie hodnoty stravovacej poukážky zo 4 na 4,5 eur s ročnou potrebou osobných nákladov 500 tis. eur. V kolektívnej zmluve bolo tiež ustanovené zabezpečenie poistenia zamestnancov v oblasti zodpovednosti za škodu a pracovných úrazov, zachovanie ustanoveného týždenného pracovného času 37,5 hodín týždenne a v nepretržitom pracovnom režime 36 hodín týždenne či zachovanie výhod v oblasti sociálnej starostlivosti.

Kolektívne vyjednávanie o novej Kolektívnej zmluve prebiehalo od septembra 2021 v rámci viacerých pracovných stretnutí zástupcov Slovenskej pošty a odborových organizácií. Ide o Odborový zväz pôšt a logistiky, Slovenský odborový zväz pôšt, Poštové odbory Senica a Slovenský odborový zväz pôšt a telekomunikácií .

Viac k témam: Kolektívna zmluva, Odborári
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská pošta zvýši zamestnancom platy, dohodla sa na novej kolektívnej zmluve © SITA Všetky práva vyhradené.