Ekonomika

Od nového roka sa všetky účtovné dokumenty budú ukladať v elektronickej podobe, odstráni sa tým aj chybovosť

30.12.2021 (Webnoviny.sk) – Všetky účtovné dokumenty sa budú od nového roka ukladať v elektronickej podobe. Zjednoduší sa tým podľa rezortu financií postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

Finančná správa za rok 2020 spracovala celkovo 384 738 dokumentov. Z toho vyše 96 % bolo elektronických a len 3,76 % listinných.

Právnické osoby vo verejnej časti registra

Novelizovaný zákon v záujme rozšírenia funkcionalít registra určil, aby sa všetky účtovné dokumenty ukladali v elektronickej podobe.

Zároveň sa verejná časť Registra účtovných závierok rozšíri o ďalšie právne formy právnických osôb. Ide najmä o pozemkové spoločenstvá, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či záujmové združenia právnických osôb.

Všetky právnické osoby sa tak zaradia do verejnej časti registra. V neverejnej časti registra zostanú len fyzické osoby ako podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb. Cieľom tejto úpravy je väčšia transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke.

Pozitívne zmeny podľa rezortu financií pocítia aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré mali povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy.

Výročná správa s jasnými pravidlami

Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom budú tieto pravidlá jasné zadefinované.

Súčasťou výročnej správy neziskových účtovných jednotiek bude od roku 2022 vypracovaná účtovná závierka a správa audítora.

Podľa druhov svojej činnosti sa nezisková organizácia môže rozhodnúť, či bude uvádzať prehľad podľa činností, ktorú vykonáva alebo podľa projektov. Súčasťou výročnej správy bude aj členenie podľa príjmov a výdavkov, resp. prehľad nákladov a výnosov.

Nahradenie vlastnoručného podpisu

Legislatívnym materiálom sa spresňujú a zjednodušujú ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu. Nanovo sa upravujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu.

Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby.

Pri podávaní žiadosti o sprístupnenie účtovných dokumentov pre právnické osoby sa môže žiadosť opatriť nielen elektronickým podpisom, ale aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Viac k témam: Digitalizácia, Digitalizácia dokumentov, Elektronické dokumenty, účtovné dokumenty, Účtovníctvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Od nového roka sa všetky účtovné dokumenty budú ukladať v elektronickej podobe, odstráni sa tým aj chybovosť © SITA Všetky práva vyhradené.