SlovenskoSprávy

Naďovo ministerstvo chce spresniť a doplniť úlohy Vojenského spravodajstva, zákon je po rokoch nevyhovujúci

19.5.2022 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo obrany SR (MO SR) chce spresniť a doplniť úlohy či oprávnenia Vojenského spravodajstva. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu zákona o Vojenskom spravodajstve, ktorú rezort predložil na pripomienkovanie.

Efektívnejšie plnenie úloh

Cieľom návrhu zákona je vytvorenie takého legislatívneho rámca, ktorý umožní Vojenskému spravodajstvu efektívnejšie plniť úlohy a vykonávať spravodajskú činnosť a bezpečnostné opatrenia v takom rozsahu, ktorý zodpovedá požiadavkám aktuálneho bezpečnostného prostredia.

„Taktiež posilňujú kontrolu Vojenského spravodajstva mechanizmami vnútornej i vonkajšej kontroly, čím vytvárajú právny základ pre adekvátne pôsobenie Vojenského spravodajstva v spravodajskej komunite moderných demokratických štátov medzinárodného spoločenstva,“ uviedlo MO SR v návrhu zákona.

Verejnosť môže zasielať podnety

Rezort obrany zhodnotil, že po 28 rokoch účinnosti sa zákon o Vojenskom spravodajstve stal z pohľadu aplikačnej praxe nevyhovujúcim a nezodpovedá súčasnej spoločenskej potrebe modernej právnej úpravy v novom bezpečnostnom prostredí.

„Poznatky z aplikačnej praxe poukazujú na nutnosť vytvorenia podmienok na efektívne, flexibilné a včasné použitie prostriedkov a zariadení Vojenského spravodajstva voči hrozbám, ktoré plynú z dynamicky sa meniacej bezpečnostnej situácie, s cieľom zabezpečiť obranu, obranyschopnosť a bezpečnosť Slovenskej republiky,“ dodali.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov do 25. mája. Predpokladaný termín začiatku pripomienkového konania je jún až júl.

Viac k témam: Vojenské spravodajstvo (VS)
Zdroj: Webnoviny.sk – Naďovo ministerstvo chce spresniť a doplniť úlohy Vojenského spravodajstva, zákon je po rokoch nevyhovujúci © SITA Všetky práva vyhradené.