Ekonomika

Drvivá väčšina Slovákov aj obyvateľov Únie má obavy z rastúcich nákladov a chudoby. Čo ešte prezradil Eurobarometer?

14.1.2023 (Webnoviny.sk) – Obavy z rastúcich nákladov vyjadrilo 95 percent Slovákov. Narastanie cien vrátanie cien a energií a potravín sú citeľné u občanov zo všetkých sociálno-demografických skupín.

Vyplynulo to z výsledkov prieskumu Eurobarometer zameraného na rastúce životné náklady, ktoré zverejnil Európsky parlament. Ide o aktuálne najnaliehavejší problém, ktorý sa týka celej Európskej únie (EÚ).

Chudoba a vojna

Obavy z rastúcich nákladov vyjadrilo až 93 percent opýtaných v EÚ. Rastúcich životných nákladov sa v každom členskom štáte EÚ obáva viac ako sedem z desiatich opýtaných.

Druhým najväčším problémom v EÚ je podľa prieskumu chudoba a sociálne vylúčenie.

Na Slovensku sa však tento problém umiestil až na treťom mieste a obavy z chudoby a sociálneho vylúčenia vyjadrilo 84 percent opýtaných. V EÚ vyjadrilo v tomto zmysle obavu 82 percent respondentov.

Obyvatelia Slovenska vyjadrili väčšie obavy z rozšírenia vojny na Ukrajine do iných krajín. Obáva sa toho až 85 percent opýtaných. V celej EÚ vyjadrilo takúto obavu 81 percent opýtaných.

Zmena klímy nás trápi menej

Obavy zo zmeny klímy má na Slovensku 67 percent respondentov, v celej EÚ to ale považuje za problém až 81 percent opýtaných.

Viac sa Slováci obávajú napríklad rizika nukleárneho incidentu, s čím vyjadrilo obavu až 83 percent opýtaných. V celej EÚ je to 74 percent.

Obavy z migrácie má 73 percent slovenských respondentov, pričom v európskom meradle je to 70 percent. Z ohrozenia hodnôt, akými sú sloboda a demokracia, má obavy 69 percent Slovákov a v rámci EÚ 72 percent.

69 percent opýtaných obyvateľov Slovenska sa obáva aj rozšírenia infekčných chorôb. Chorôb, akými sú napríklad COVID-19 alebo opičie kiahne, sa obáva 62 percent respondentov krajín EÚ.

(Ne)spokojnosť s vládou

Spokojnosť so slovenskou vládou v zmysle krokov proti rastúcim životným nákladom vyjadrilo len 16 percent respondentov, pričom s krokmi EÚ vyjadrilo spokojnosť 24 percent účastníkov prieskumu. Celková spokojnosť v tomto smere, je v jednotlivých členských krajinách EÚ veľmi nízka.

Ako vyplýva z prieskumu, iba tretina respondentov z celej EÚ je spokojná s opatreniami národných vlád a Únie na zmiernenie napríklad rastúcich cien potravín či energií.

Postupné zníženie životnej úrovne v priebehu najbližšieho roka očakáva až 50 percent opýtaných zo Slovenska. V celej EÚ to očakáva 39 percent respondentov.

Výsledky prieskumu interpretujú, že sa zvýšil podiel občanov EÚ, ktorí majú väčšinou alebo niekedy ťažkosti platiť účty.

Najdôležitejšie priority

Podľa prieskumu občania členských krajín požadujú, aby sa Európsky parlament prioritne zaoberal bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (39 percent občanov Slovenska a 37 percent v celej EÚ).

Na druhom mieste v zozname priorít je na Slovensku podpora hospodárstva a vytvárania nových pracovných miest. Druhou prioritou v celej EÚ by podľa občanov mala byť ochrana verejného zdravia.

Treťou najdôležitejšou prioritou pre Slovákov je téma obrany a bezpečnosti EÚ, vrátane ochrany vonkajších hraníc Únie. V celej EÚ sa na treťom mieste priorít umiestnili opatrenia proti zmene klímy.

Prínos členstva v Únii

„Napriek tomu, že 70 percent Slovákov si myslí, že členstvo v EÚ je pre krajinu prínosom, za dobrú vec ho považuje iba 44 percent respondentov zo Slovenska,“ uvádza sa vo výsledkoch prieskumu.

Slováci zaradili medzi hlavné pozitíva členstva v Únii práve príspevok EÚ k udržaniu mieru a posilneniu bezpečnosti.

Najpodstatnejšie pre občanov Slovenska je, že EÚ prináša nové pracovné príležitosti, s čím vyjadrilo spokojnosť 43 percent opýtaných.

Z celej EÚ vníma členstvo v Únii ako dobrú vec 62 percent opýtaných. Prieskum ukazuje, že to predstavuje jednu z najvyšších úrovní podpory Únie od roku 2007.

Viac k témam: Chudoba, Eurobarometer, Inflácia, Migrácia, Prieskum, Sociálne vylúčenie, Zmena klímy
Zdroj: Webnoviny.sk – Drvivá väčšina Slovákov aj obyvateľov Únie má obavy z rastúcich nákladov a chudoby. Čo ešte prezradil Eurobarometer? © SITA Všetky práva vyhradené.