EkonomikaZdravotníctvo

Národný výskum potvrdil vysoký podiel fajčenia medzi mladými Slovákmi

27.3.2023 (SITA.sk) – Fajčenie medzi najmladšími vekovými skupinami stále dosahuje vysoké čísla. Vyplýva z Národného výskumu používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov v SR 2022, ktorý na svojej stránke zverejnilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vstupná brána do fajčiarskej závislosti

Zároveň, aj napriek masovejšiemu rozšíreniu alternatívnych výrobkov v ostatných rokoch, zostávajú hlavnou vstupnou bránou do sveta fajčiarskej závislosti klasické cigarety.

Tie podľa výskumu oslovujú mladých v najväčšej miere s spomedzi všetkých tabakových a nikotínových produktov dostupných na trhu. Až 44 % Slovákov vo veku 12 až 21 rokov priznalo, že má s cigaretami skúsenosť a tretina respondentov fajčila v posledných 30 dňoch.

Nikotínové vrecúška skúsilo 10 %, e-cigarety 13 % a zahrievaný tabak 17 %. V posledných 30 dňoch použilo vrecká 5 %, e-cigarety 6 % a zahrievaný tabak 11%. Najmarkantnejšie sú rozdiely v miere denného používania, keď fajčenie medzi mladými dosiahlo 19 %, no denná miera užívania nikotínových vrecúšok bola 1 %, e-cigariet 2 % a zahrievaného tabaku 4%.

Fajčenie klasických cigariet

Aj v najnižších vekových kategóriách, do 18 rokov stále prevláda fajčenie klasických cigariet. V skupine od 12 až 13 rokov priznalo skúsenosť s fajčením 11 % respondentov, no v skupine 14 až 15 rokov to už bolo 29 % a vo veku 16 až 17 až 43%.

Oproti tomu, skúsenosť s novými alternatívnymi výrobkami sa v najmladšej skupine pohybovala od 2 až 4 %. V skupine 14 až 15 rokov to bolo 7 až 8 % a vo veku 16 až 17 rokov priznalo skúsenosť s alternatívami 13 až 15 % respondentov.

Denné používanie alternatív medzi mladistvými dosiahlo 0 až 2 %, zatiaľ čo podiel denného fajčenia dosiahol zhruba päťnásobné hodnoty a vo veku 16 až 17 rokov ho priznalo 12 % respondentov. Z pohľadu „prvej skúsenosti“ predstavujú opäť najväčšie riziko klasické cigarety, práve s nimi podľa výsledkov prieskumu deti experimentujú najčastejšie.

Zahrievaný tabak

Až dve tretiny z tých, ktorí majú skúsenosť s fajčením sa k cigaretám dostali pred 18. rokom života. Dvanásť percent z nich pritom priznalo, že to bolo už vo veku 7 až 11 rokov. Len 5 % vyskúšalo svoju prvú cigaretu až po dovŕšení plnoletosti.

Cigarety však v miere experimentovania dobiehajú nikotínové vrecúška. Zrejme, nedostatočná regulácia v prvých rokoch po ich uvedení na trh zapríčinila, že zhruba polovica mladých ľudí, ktorí s nimi majú skúsenosť, ich vyskúšala pred dovŕšením 18. roka života. Až 8 % pritom potvrdilo prvú skúsenosť s nikotínovými vreckami vo veku 7 až 11 rokov. K 1. januáru tohto roka začala platiť sprísnená legislatíva, ktorá zakazuje predaj tohto produktu ľuďom do 18 rokov.

Najnižší podiel experimentovania medzi deťmi a mladistvými má zahrievaný tabak. Zároveň ide o produkt s najvyšším priemerným vekom prvoužívateľov.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum uskutočnila agentúra FOCUS koncom minulého roka na reprezentatívnej vzorke 3 002 obyvateľov SR vo veku od 12 do 21 rokov.

Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews) zaznamenaných do elektronického skriptu dotazníka. Veľkosť výberovej vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu na populáciu vo veku 12-21 rokov s maximálnou odchýlkou ±1,8%.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si dalo vypracovať prieskum v záujme eliminovať používanie tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov. Ministerstvo je súčasťou Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku zriadeného Úradom verejného zdravotníctva SR.

Viac k témam: Cigarety, Elektronické cigarety, Fajčenie, nikotínové vrecúška, zahrievaný tabak
Zdroj: SITA.sk – Národný výskum potvrdil vysoký podiel fajčenia medzi mladými Slovákmi © SITA Všetky práva vyhradené.