SlovenskoSprávy

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona, ktorá by mala pomôcť odhaliť totožnosť diskutujúcich v online priestore

12.6.2024 (SITA.sk) – Zmeny, na základe ktorých by sa mala dať odhaliť totožnosť diskutujúcich v online priestore, sú bližšie k svojmu uplatneniu. Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie. Jej predkladateľmi sú poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) Roman Michelko, Rudolf Huliak, Andrej Danko a Adam Lučanský.

Zvýšenie transparentnosti médií

Cieľom novely by malo byť posilnenie ochrany osobnostných práv, zvýšenie transparentnosti médií a zvýšenie dôveryhodnosti a kvality informácií poskytovaných médiami.

„Prevádzkovatelia budú musieť vopred získať a overiť identifikačné údaje fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú diskusií. Tieto údaje budú uchovávané na účely preukázania totožnosti diskutujúcich v prípade potreby. Táto zmena reaguje aj na nedávne prípady, keď boli napríklad obvinené osoby za schvaľovanie konania útočníka v Handlovej. Nedávne udalosti ukázali potrebu efektívneho riadenia a kontroly nenávistných prejavov na internete,“ tvrdia predkladatelia.

Spôsob overovania

Spôsob overenia identifikačných údajov si bude určovať prevádzkovateľ spravodajského webového portálu. Pôjde napr. o fotografiu alebo kópiu dokladu totožnosti, cestovného dokladu, atď.

„Účelom tejto úpravy je disponovať údajmi o totožnosti ‚diskutéra‘, ak by sa táto osoba dopustila svojim konaním napr. spáchania trestného činu alebo budú tieto informácie potrebné z dôvodu iného verejného záujmu. Novela zákona uvádza demonštratívny výpočet identifikačných údajov fyzickej osoby, ktoré je povinný prevádzkovateľ spravodajského webového portálu získať. Zároveň sa mu zavádza povinnosť uchovávať tieto údaje o fyzickej osobe na účel preukázania jej totožnosti vo verejnom záujme,“ uviedli národniari.

Inštitút „právo na opravu“

Zaviesť by sa mal aj inštitút „právo na opravu“, ktorý nahradí súčasné „právo na vyjadrenie“. Právo na opravu by malo fyzickým i právnickým osobám podľa poslancov umožniť žiadať o uverejnenie opravy nepravdivých alebo neúplných skutkových tvrdení, ktoré zasahujú do ich cti, dôstojnosti alebo dobrej povesti.

„Podľa návrhu SNS bude možné požiadať o opravu do ôsmich dní od uverejnenia predmetného tvrdenia. Žiadosť musí obsahovať návrh znenia opravy, identifikáciu vydania, popis skutkového tvrdenia a uvedenie pravdivého tvrdenia,“ vysvetlili predkladatelia.

Zaviesť by sa mala aj povinnosť pre prevádzkovateľa spravodajského webového portálu zriadiť samostatnú adresu elektronickej pošty na účel uplatnenia práva na opravu.

„Oprava musí byť uverejnená v rovnakej periodickej publikácii alebo rovnakom agentúrnom servise, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie a s označením ,oprava‘, a to bezodkladne, najneskôr do troch dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy alebo v inej primeranej lehote, ktorá zodpovedá periodicite vydávania periodickej publikácie, a ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o opravu,“ uvádza sa v návrhu.

Návrh je v súlade s medzinárodnými zmluvami

Súčasne sa ponecháva možnosť domáhať sa realizácie práva na opravu na súde, a to v prípade, ak vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu vôbec, alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na jej uverejnenie. Spoločne so žalobou môže dotknutá osoba požiadať súd aj o priznanie primeranej peňažnej náhrady, ktorá môže byť súdom priznaná v rozmedzí od tisíc eur do 15-tisíc eur.

„Po smrti fyzickej osoby prechádza právo na uverejnenie opravy a právo na dodatočné oznámenie na manžela, deti, prípadne rodičov dotknutej osoby,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

SNS tvrdí, že ich návrh je v súlade s medzinárodnými zmluvami a právom Európskej únie a prispeje k lepšiemu fungovaniu demokratickej spoločnosti.

Viac k témam: Médiá, Návrh zákona, Novela zákona
Zdroj: SITA.sk – Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona, ktorá by mala pomôcť odhaliť totožnosť diskutujúcich v online priestore © SITA Všetky práva vyhradené.