Ekonomika

Prešovský kraj bude hospodáriť s rozpočtom takmer 250 miliónov eur, daňová reforma z neho môže ukrojiť 8 miliónov

6.12.2021 (Webnoviny.sk) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 249,5 milióna eur vrátane finančných operácií. Výška budúcoročného rozpočtu je o zruba 7,2 milióna eur vyššia oproti sume, v akej bol prijatý rozpočet na tento rok.

Rozpočet PSK na budúci rok prijali prešovskí krajskí poslanci na pondelkovom online rokovaní ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej oblasti, vrátane finančných operácií.

Ohrozením je kríza súvisiaca s pandémiou

Po ich odpočítaní je rozpočet pre rok 2022 schodkový vo výške takmer 8,2 milióna eur, keď očakávané príjmy sú bez príjmových finančných operácií na úrovni 237 miliónov eur a predpokladané výdavky sa pohybujú vo výške 245,2 milióna eur.

„K rozpočtu sme pristupovali konzervatívne, keďže vieme, aká je situácia. Klesá nám zamestnanosť a množstvo ľudí je na PN, tým pádom je znížený výber daní z príjmov fyzických osôb. Vieme tiež, že Ministerstvo financií SR avizovalo reformu, ktorá sa má dotknúť aj našich financií, takže ja si myslím, že je to na mieste a v priebehu roku stále máme možnosť rozpočet otvoriť a navyšovať,“ skonštatoval k prijatému rozpočtu vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara.

Ako doplnil predseda PSK Milan Majerský, avizovaná daňová reforma môže mať v prípade schválenia negatívny dopad na krajský rozpočet v sume zhruba osem miliónov eur.

Ďalším ohrozením je podľa župana kríza súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19, pri ktorej môže prísť výhľadovo o zamestnanie veľa ľudí. Ohrozenou skupinou sú najmä zamestnanci v sektore cestovného ruchu, ktorých je v kraji veľká časť.

Rezerva je zhruba 80 miliónov eur

„Ak títo ľudia v rámci cestovného ruchu prídu o prácu a tým pádom aj o plat, znížia sa príjmy miest a obcí a samosprávny kraj je naviazaný na tieto príjmy. Preto máme veľkú obavu a toto je aj taká moja tichá výzva vláde, aby naozaj zvážila každý jeden krok, každé jedno rozhodnutie aj v rámci opatrení ku COVID-19, ktoré sú s tým späté, lebo ohrozuje to naozaj budúci život v mestách, obciach a vyšších územných celkoch,“ upozornil Majerský.

Konzervatívnejší prístup k zostavovaniu rozpočtu sa podľa Makaru prejavil v tom, že rozpočet je plánovaný na necelých 250 miliónov eur napriek tomu, že aktuálne reálne plnenie tohtoročného rozpočtu je zhruba na úrovni 330 miliónov eur.

„Čiže stále máme rezervu nejakých 80 miliónov, preto verím, že ekonomike sa bude dariť a že tých 80 miliónov nájdeme, či zo štátnych prostriedkov, alebo vlastných prostriedkov, alebo možno aj z úverov,“ doplnil Makara.

Bežné príjmy schváleného rozpočtu sú vo výške 236,5 milióna eur, kapitálové príjmy sú plánované na úrovni pol milióna eur. Príjmové finančné operácie sú na úrovni 12,5 milióna eur.

Medziročne rastie príjem z daní

V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov na úrovni tohto roku v objeme 150 miliónov eur, čo je o 12,5 milióna eur viac ako v predchádzajúcom rozpočte.

„Rozpočet je vyšší z toho dôvodu, že medziročne nám rastie aj príjem na dani. Zároveň nie všetky akcie, ktoré boli v minuloročnom rozpočte schválené sa nám podarilo aj zrealizovať, preto niektoré akcie boli presunuté na tento rok. Je to aj vďaka tomu, že v rezervnom fonde stále máme cez 60 miliónov voľných prostriedkov,“ upozornil Makara.

Výdavková časť rozpočtu, bez výdavkových finančných operácií, je naplánovaná v objeme takmer 245,25 miliónov eur.

Prioritou je oblasť dopravy

Celkovo výdavky oproti predchádzajúcemu rozpočtu vzrástli o takmer 7,3 milióna eur. Ako prioritu si kraj v rozpočte podľa vedúceho odboru financií stanovil oblasť dopravy.

„Pôjde do nej veľká časť financií tak, aby sme neohrozili iné oblasti financovania. Prioritné sú určené na nové cesty, povrchy a samozrejme máme viac ako 1200 mostov, čiže začíname s ich rekonštrukciou,“ dodal Makara s tým, že do oblasti dopravy by mal smerovať aj prebytok tohtoročného hospodárenia, ktorý sa očakáva na úrovni štyri až šesť miliónov eur.

Viac k témam: Rozpočet, Samospráva, Verejné financie
Zdroj: Webnoviny.sk – Prešovský kraj bude hospodáriť s rozpočtom takmer 250 miliónov eur, daňová reforma z neho môže ukrojiť 8 miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.