SlovenskoSprávy

Štvrtina firiem tvrdí, že nemôže zmierniť svoj dopad na životné prostredie

7.12.2021 (Webnoviny.sk) – Napriek podpore Európskej únie, pre stimuláciu rozvoja spoločností po pandémii a zlepšenie udržateľnosti, väčšina obchodných lídrov tvrdí, že nie je motivácia na zmierňovanie vlastného vplyvu na životné prostredie.

Nový prieskum spoločnosti Ricoh Europe odhaľuje, že každý štvrtý líder obchodnej spoločnosti si myslí, že jeho spoločnosť nedokáže dosiahnuť lepšie výsledky v súvislosti so znižovaním dopadu na životné prostredie.

Prieskum vykonaný spoločnosťou Opinion Matters pre Ricoh Europe sa zameral na 1 500 obchodných lídrov s rozhodovacími právomocami naprieč celou Európou. Poukazuje na to, že 60 % z nich sa zhoduje na tom, že pre riadiace orgány firiem neexistuje žiadna motivácia, ktorá by pomohla zmierniť negatívny vplyv spoločností na životné prostredie. Medzitým takmer dve tretiny z opýtaných (65 %) sú neisté alebo nemajú prostriedky na dosiahnutie zmysluplnej zmeny. Napriek tomu 67 % hovorí, že ich zamestnancom v súčasnosti viac záleží na environmentálnej udržateľnosti spoločnosti ako pred piatimi rokmi.

Zistenia naznačujú, že pokiaľ ide o zlepšenie environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia (ESG), vedenie nevie, kde začať. A to aj napriek výraznému úsiliu zo strany Európskej únie pomôcť firmám zlepšiť účinnosť ich ESG vrátane dostupnosti dotácií a aktív prostredníctvom projektov ako InvestEU a Digital Europe.

Len 27 % obchodných lídrov tvrdí, že majú stanovené dlhodobé ciele environmentálnej udržateľnosti – to znamená, že väčšina z nich nedokázala implementovať základný plán zmien. Existuje nádej, že sa to čoskoro zmení po samite COP26, na ktorom sa svetoví lídri zaviazali pomôcť zastaviť odlesňovanie, postupne obmedziť uhlie a znížiť emisie metánu.

Na nedostatok plánovania a činov ostro poukazuje aj skutočnosť, že väčšina podnikov (65 %) rozumie významu environmentálnej udržateľnosti pre ich konkurencieschopnosť na trhu, kde pôsobia.

Kombinácia úsilia o digitálnu transformáciu s jasne formulovaným rámcom ESG je jedným zo spôsobov, vďaka ktorému by podniky mohli začať pozorovať výhody naprieč celou ich spoločnosťou.

David Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: „Prvý krok je často tým najťažším pri akejkoľvek zmene systému podnikania. Bude veľa oblastí, kde sa zlepšovanie činností prevádzky alebo produktivity prekrýva s cieľmi ESG, takže to môže byť pre firmy a spoločnosti ideálny začiatok. Jedným zo spôsobov, ktorý môže pomôcť zvýšiť prevádzkové a ESG zisky, je digitálna transformácia. Tá sa môže javiť mimoriadne atraktívne vzhľadom na to, že EÚ zaviedla výzvy na pomoc firmám pri digitalizácii a zlepšovaní udržateľného výkonu ako súčasť svojej stratégie obnovy po pandémii. Avšak, aby sme dosiahli merateľný úspech, vykonávanie akýchkoľvek zmien v rámci cieľov musí dopĺňať jasným rámec a záväzok.“

„V spoločnosti Ricoh zosúlaďujeme naše podnikanie a stratégiu ESG s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. Namiesto toho, aby boli prekážkou, zosúladenie s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja na zlepšenie našej environmentálnej a sociálnej výkonnosti, sú pre nás konkurenčnou výhodou. Táto vlna nás celkom určite nestiahne ku dnu, ale práve naopak. Krutou realitou bude, že spoločnosti, ktoré neprispievajú k zlepšovaniu environmentálnych a spoločenských výsledkov, budú nakoniec trhom ignorované.“

Informačný servis

Viac k témam: PR, Prieskum, Životné prostredie
Zdroj: Webnoviny.sk – Štvrtina firiem tvrdí, že nemôže zmierniť svoj dopad na životné prostredie © SITA Všetky práva vyhradené.