SlovenskoSprávy

Opatrenia proti koronavírusu sa zmenili. Obchody fungujú po novom a nezaočkovaní sa neostrihajú ani si nezacvičia

10.12.2021 (Webnoviny.sk) – Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa od piatka 10. decembra opäť zmenili. Otvorili sa ďalšie prevádzky, ale Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vyzýva ľudí k obozretnosti.

Mali by sa zamyslieť nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky. Mali by zvážiť, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach obchodu a služieb menej ľudí. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Vyhláška k činnosti prevádzok je účinná od 10. decembra. Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Fitness, kaderníctva, vleky a lanovky

Len v režime OTP môžu fungovať hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Viac o téme: Koronavírus

Len v režime OP môžu od 10. decembra fungovať za dodržania podmienok vo vyhláške prevádzky fitness, autoškoly, kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr, lanovky, vleky. Ostatné prevádzky obchodu môžu byť od 10. decembra otvorené len v režime OP.

Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou. Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu.

Pre cesty vlakmi a diaľkovými autobusmi platí režim OTP, teda ich môžu využívať ľudia zaočkovaní, prekonaní a negatívne testovaní na prítomnosť koronavírusovej infekcie.

Bohoslužby, sobáš, krst a pohreb

Hromadné podujatia sú naďalej zakázané, avšak výnimku od 10. decembra majú bohoslužby, sobáše, krst, pohreb či voľby.

Výnimku majú aj hromadné podujatia v režime OP (očkovaní, prekonané ochorenie COVID-19) do desať osôb, ktoré sa však musia konať iba v súvislosti s výkonom práce. Račková podotkla, že Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Čo znamená režim OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní)

Očkovaní (O)

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Testovaní (T)

negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Prekonaní (P)

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. novembra 2021

Pri bohoslužbách platí maximálna povolená kapacita jedna osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí. Na sobášne obrady a obrady krstu môže byť maximálne šesť osôb, pričom sa do tohto počtu nezapočítavajú osoby na strane organizátora.

Pri pohrebných obradoch nie je kapacitné obmedzenie, no naďalej sa musia dodržiavať protiepidemické opatrenia. Pri sobášoch, krste a pohreboch je nutná dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu, zakazuje sa tiež používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou. Zároveň by mal organizátor v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou.

Športové súťaže bez divákov

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona, voľby, profesionálne športové súťaže sú bez účasti divákov. Povinné je testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19. Karanténne tréningové centrum pre vrcholový šport môže fungovať len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.

Račková doplnila, že medzi všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia patrí vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu, umožnenie vstupu len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška.

Platí tiež, že organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia. Je zároveň povinný mať zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania.

Tento zoznam musí uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť. Pri vstupe musí zaistiť dezinfekciu rúk návštevníkov, tiež často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch. Hygienické zariadenia má vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Nové opatrenia proti koronavírusu na Slovensku

platné od 10. decembra

Režim OP (očkovaní, prekonaní)

otvorenie všetkých obchodov
otvorenie základných služieb, starostlivosť o telo
otvorenie lyžiarskych stredísk, vlekov, otvorených lanoviek (uzavreté lanovky – max. 25 percent kapacity, vetranie a dezinfekcia)
bohoslužby (max. 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)
fitnes (max. 6. osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)
otvorenie hotelov a penziónov
spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti
wellness pre ubytovaných hostí
donáška stravy na izbu
ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, antigénový test, samotest v hoteli)

Režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) vo verejnej doprave

IC vlaky, rýchliky, diaľkové autobusové linky

Výnimky zo zákazu vychádzania pre nezaočkovaných

liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
esenciálne obchody
prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
zásielkový predaj tovarov
predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
práčovne a čistiarne
čerpacie stanice
pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
taxislužby
advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
zberné dvory
služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
obchodné domy (do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na ten sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP)
prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu
prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status)
predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
predajne drogérie
predajne novín a tlačovín
výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
prevádzky telekomunikačných operátorov
prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
kľúčové služby
obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
cesta k lekárovi, na očkovanie, testovanie, do lekárne
cesta do práce len s potvrdením od zamestnávateľa
cesta na pracovný pohovor (od 5.00 do 20.00)
cesta na individuálnu duchovnú službu (od 5.00 do 20.00)
prechádza so psom, mačkou do 500 m od domu
cesta do vlastnej nehnuteľnosti a späť
prechádzka do prírody (aj mimo okresu)
cesta do zahraničia a späť

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus, Očkovanie proti koronavírusu na Slovensku, Pandemické opatrenia
Zdroj: Webnoviny.sk – Opatrenia proti koronavírusu sa zmenili. Obchody fungujú po novom a nezaočkovaní sa neostrihajú ani si nezacvičia © SITA Všetky práva vyhradené.