SlovenskoSprávy

Zákaz vychádzania na Slovensku so zmenami a nebude platiť pre 18 druhov prevádzok a služieb

14.12.2021 (Webnoviny.sk) – Zákaz vychádzania už bude od piatku 17. decembra platiť iba od 20.00 do 5.00 nasledujúceho rána. Výnimku z obmedzenia pohybu, ktoré na utorkovom rokovaní schválila vláda, tvorí obstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšej maloobchodnej predajni. Celkovo 18 druhov prevádzok a služieb je presne definovaných v prílohe k uzneseniu vlády.

Čerpacie stanice, lekárne

Medzi maloobchodné predajne, prevádzky a iné zariadenia, ktoré majú mať výnimku zo zákazu vychádzania, patria prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky.

Viac o téme: Koronavírus

Ďalej by mala výnimka platiť aj pre predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby, práčovne a čistiarne odevov a čerpacie stanice pohonných hmôt a palív.

Dostupné by mali byť pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné dvory, služby advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, a tiež taxislužby.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Lanové dráhy a vleky

Fungovať môžu tiež zariadenia spoločného stravovania na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach.

Obmedzené nebude ani poskytovanie služieb dlhodobého alebo karanténneho ubytovania, ani prevádzky poskytujúce tieto služby, avšak tie len v režime očkovaní, testovaní alebo prekonali ochorenie. Obchodné domy musia dodržať podmienky podľa opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čo znamená režim OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní)

Očkovaní (O)

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Testovaní (T)

negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Prekonaní (P)

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. novembra 2021

Výnimku majú prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí a prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby. Podmienkou je očkovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19, rovnako ako pri lanových dráhach a vlekoch.

Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku

Režim OP (očkovaní, prekonaní) /od 5.00 do 20.00/

všetky obchody
základné služby, starostlivosť o telo
lyžiarske strediská, vleky, lanovky (uzavreté lanovky – max. 25 percent kapacity, vetranie a dezinfekcia)
bohoslužby (max. 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)
fitnes (max. 6. osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)
hotely a penzióny

spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti
wellness pre ubytovaných hostí
donáška stravy na izbu
ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, antigénový test, samotest v hoteli)

Režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) vo verejnej doprave

IC vlaky, rýchliky, diaľkové autobusové linky

Výnimky zo zákazu vychádzania pre nezaočkovaných /od 5.00 do 20.00/

liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
esenciálne obchody
prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
zásielkový predaj tovarov
predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
práčovne a čistiarne
čerpacie stanice
pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
taxislužby
advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
zberné dvory
služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
obchodné domy (do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na ten sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP)
prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu
prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status)
predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
predajne drogérie
predajne novín a tlačovín
výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
prevádzky telekomunikačných operátorov
prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
kľúčové služby
obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
cesta k lekárovi, na očkovanie, testovanie, do lekárne
cesta do práce len s potvrdením od zamestnávateľa
cesta na pracovný pohovor (od 5.00 do 20.00)
cesta na individuálnu duchovnú službu (od 5.00 do 20.00)
prechádza so psom, mačkou do 500 m od domu
cesta do vlastnej nehnuteľnosti a späť
prechádzka do prírody (aj mimo okresu)
cesta do zahraničia a späť

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus, Pandemické opatrenia, Zákaz vychádzania
Zdroj: Webnoviny.sk – Zákaz vychádzania na Slovensku so zmenami a nebude platiť pre 18 druhov prevádzok a služieb © SITA Všetky práva vyhradené.