SlovenskoSprávy

Predsedovia ústredných orgánov štátnej správy dostanú odmenu 2 950 eur, rozhodla Hegerova vláda

22.12.2021 (Webnoviny.sk) – Vláda schválila odmeny za rok 2021 predsedom ústredných orgánov štátnej správy vo výške 2 950 eur.

Uvedenú odmenu dostanú predsedovia Protimonopolného úradu SR Tibor Menyhart, Štatistického úradu SR Alexander Ballek, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Ján Mrva, Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Katarína Surmíková Tatranská, Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec, Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf a Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.

Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzana Dlugošová dostane odmenu 2 700 eur.

Viac k témam: Odmeny
Zdroj: Webnoviny.sk – Predsedovia ústredných orgánov štátnej správy dostanú odmenu 2 950 eur, rozhodla Hegerova vláda © SITA Všetky práva vyhradené.