SlovenskoSprávy

Hero chce zvýšiť v budúcom roku zaškolenosť detí z rómskych komunít na celoslovenskú úroveň

31.12.2021 (Webnoviny.sk) – S cieľom zvýšiť zaškolenosť detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na celoslovenskú úroveň chce splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero zabezpečiť nárokovateľnosť na výchovu a vzdelávanie v materských školách pre všetky deti od troch rokov. Ide o jednu z jeho základných priorít na rok 2022.

Michal Šľachta z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v tlačovej správe doplnil, že medzi ďalšie plány patrí aj nastavenie projektu pilotného overenia ranej starostlivosti v prostredí rómskych osídlení, vytvorenie podmienky pre výraznejšie zapojenie základných škôl do celodenného výchovného systému aj spolupodieľanie sa na efektívnom čerpaní zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti, a z predchádzajúceho a nového programového obdobia.

Chce prispieť k pozitívnej zmene

Hero v novom roku plánuje konkrétnymi aktivitami, vrátane iniciovania legislatívnych zmien v oblasti školstva, bývania a zamestnanosti, prispieť k pozitívnej zmene v postavení obyvateľov rómskych komunít.

„Verím, že spoluprácou s príslušnými ministerstvami sa nám podarí dosiahnuť 90-percentnú mieru zaškolenosti päť – šesťročných detí z rómskych komunít v predškolskom veku, nastaviť podmienky pre nadobudnutie potrebných zručností a praktických skúseností na trh práce pre viac ako 10-tisíc mladých ľudí z MRK a vytvoriť pracovné miesta pre viac ako 1 750 nezamestnaných z rómskych osídlení,“ priblížil.

Zníženie počtu nelegálnych obydlí

Šľachta doplnil, že cieľom úradu je zároveň znížiť počet nelegálnych obydlí v rómskych osídleniach. Legalizácia obydlí a pozemkov je totiž predpokladom pre celkové zlepšenie prístupu k základnej technickej infraštruktúre a občianskej vybavenosti.

V budúcom roku by sa mohli uskutočniť projekty zamerané na dobudovanie základnej infraštruktúry v 47 obciach. V nasledujúcom roku plánujú poskytnúť aj finančné zdroje na prístup k pitnej vode a prístupovým cestám ďalším 149 obciam.

Viac k témam: Marginalizované rómske komunity (MRK)
Zdroj: Webnoviny.sk – Hero chce zvýšiť v budúcom roku zaškolenosť detí z rómskych komunít na celoslovenskú úroveň © SITA Všetky práva vyhradené.