SprávySvet

Eurokomisia predstavila usmernenia, ako majú členské štáty integrovať Ukrajincov na trh práce

15.6.2022 (Webnoviny.sk) – Európska komisia (EK) v utorok predložila usmernenia, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, získať prístup k pracovným miestam, odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) a vzdelávaniu dospelých.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Pomoc ľuďom utekajúcich pred vojnou

Ako uvádza v tlačovej správe, zabezpečenie rýchlej a účinnej integrácie do trhu práce je dôležité pre hostiteľské komunity, ako aj pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, aby mohli začať nový život, ďalej rozvíjať svoje zručnosti a v konečnom dôsledku prispieť k obnove Ukrajiny.

Dané usmernenia opisujú opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať na základe doteraz získaných skúseností a najlepších postupov, pričom môžu vychádzať z predchádzajúcich opatrení na úrovni Európskej únie (EÚ).

V rámci usmernení Komisia vyzýva členské štáty, aby poskytovali informácie o dostupnej podpore pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou, uľahčili integráciu do trhu práce osobám so štatútom dočasnej ochrany a v relevantných prípadoch aj so štatútom primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva a zabezpečili čo najširší možný prístup na trh práce.

Uľahčená prístup na trh práce

Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby zručnosti a kvalifikácie ľudí bolo možné oceniť, posúdiť a rýchlo uznať bez ohľadu na dostupnosť príslušnej dokumentácie, čo najrýchlejšie poskytnúť cielené príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu, OVP a/alebo praktické skúsenosti na pracovisku, ako aj zabezpečiť rýchly prístup k počiatočnému OVP.

Napokon by tiež mali dospelým, ktorí utekajú pred vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine, poskytovať príležitosti na prístup k všeobecnému vzdelávaniu, a to aj prostredníctvom druhej šance na školské vzdelávanie, ako aj možnosť zapísať sa na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

V rámci platformy Europass EK sprístupnila niekoľko nástrojov v ukrajinčine, čo má pomôcť ukrajinsky hovoriacim používateľom vytvárať životopisy, testovať si digitálne zručnosti, posielať žiadosti a nájsť si ponuky práce a odborného vzdelávania v EÚ. Čoskoro tiež bude k dispozícii aj ukrajinský preklad Európskej viacjazyčnej klasifikácie zručností, kompetencií a povolaní (ESCO).

Financovanie podporných opatrení

Opatrenia členských štátov na zabezpečenie prístupu na trh práce, k OVP a vzdelávaniu dospelých sa môžu podporovať z fondov EÚ.

Zahŕňa to financovanie z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Pomôcť môžu aj Program InvestEU, Nástroj technickej podpory a Erasmus+.

EK vyzýva členské štáty, aby pokračovali v úsilí o podporu tých, ktorí utekajú pred vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine, a uľahčovali ich integráciu do trhu práce vrátane čo najlepšieho využívania podpory dostupnej na úrovni EÚ.

Komisia je pripravená ďalej spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi a inými príslušnými zainteresovanými stranami a bude aj naďalej poskytovať usmernenia vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Vojna na Ukrajine (fotografie)

Viac k témam: dočasné útočisko, ESF Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, integrácia, rusko-ukrajinský konflikt, Trh práce, Utečenci
Zdroj: Webnoviny.sk – Eurokomisia predstavila usmernenia, ako majú členské štáty integrovať Ukrajincov na trh práce © SITA Všetky práva vyhradené.