SlovenskoSprávy

Bezdomovec nemusí zaplatiť pokutu 200 eur z čias pandémie COVID-19, rozhodnutia boli vydané v hrubom rozpore so zákonmi

19.3.2024 (SITA.sk) – Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský dosiahol zrušenie pokút pre človeka bez domova, ktoré dostal nezákonne za porušenie zákazu vychádzania počas pandémie ochorenia COVID-19.

Dve pokuty za 100 eur

Ako ombudsman pripomenul, dotyčnému polícia mestskej časti Bratislava I uložila v roku 2021 dve pokuty za porušenie zákazu vychádzania počas vyhláseného núdzového stavu. Každá pokuta bola vo výške 100 eur. Verejný ochranca práv však preskúmaním podnetu zistil, že obe rozhodnutia boli vydané v hrubom rozpore so zákonmi.

Viac o téme: Koronavírus

Ombudsman vysvetlil, že skutková podstata priestupku podľa zákona o civilnej ochrane, ktorej sa mal podávateľ dopustiť, porušenie zákazu vychádzania vôbec nedefinovala ako priestupok, pričom uznať niekoho vinným zo spáchania priestupku je možné len vtedy, ak zákon určité protiprávne konanie presne vymedzuje a definuje ako priestupok.

Neporušil zákaz vychádzania

Druhým dôvodom nezákonnosti podľa ombudsmana bolo, že podávateľ spĺňal jednu z výnimiek zákazu vychádzania, a teda to, že bol osobou bez domova v čase, keď mu polícia uložila obe pokuty. Polícia odignorovala, že sa osoba bez domova presúvala do útulku. Polícia sa však týmito skutočnosťami nezaoberala.

„Podávateľ tak nielenže nespáchal priestupok podľa zákona o civilnej ochrane, ale ani neporušil zákaz vychádzania podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu a naň nadväzujúcich uznesení vlády SR účinných v tom čase,“ vyhlásil verejný ochranca práv, ktorý podal v tejto súvislosti podnet Okresnej prokuratúre Bratislava I na podanie protestu prokurátora proti obom rozhodnutiam s návrhom na ich zrušenie.

Dôležitá je zákonnosť

Prokurátorka podnetu vyhovela a proti obom rozhodnutiam podala protest. Polícia protestu prokurátorky vyhovela a obidve rozhodnutia o pokutách boli zrušené ako nezákonné. Dobrovodský zdôraznil, že nespochybňuje následky pandémie COVID-19 ani to, že opatrenia na ochranu života a zdravia boli potrebné.

„Avšak všetky obmedzenia a zásahy do slobôd je potrebné vykonávať zákonne. To nebolo možné povedať o rozhodnutiach vydávaných v priestupkových konaniach voči človeku bez domova. Podľa môjho názoru boli rozhodnutia absurdné, keďže ľudia bez domova nemajú domácnosť, v ktorej by mohli zotrvať a neporušiť tak zákaz vychádzania,“ vyhlásil Dobrovodský.

Zdôraznil, že rozhodnutia boli vydané v hrubom rozpore so zákonmi a pokuta nemala byť človeku bez domova vôbec udelená, pretože jeho konanie nebolo priestupkom.

Viac k témam: Bezdomovec, COVID-19, Koronavírus, Ombudsman, Verejný ochranca práv
Zdroj: SITA.sk – Bezdomovec nemusí zaplatiť pokutu 200 eur z čias pandémie COVID-19, rozhodnutia boli vydané v hrubom rozpore so zákonmi © SITA Všetky práva vyhradené.