Ekonomika

Luxusné autá, tisícové odmeny aj milióny pre univerzitu bez faktúry. Kontrolóri zistili na Úrade pre územné plánovanie viaceré pochybenia

22.3.2024 (SITA.sk) – Kontrola novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu upozorňuje na viaceré nedostatky. Či už pri viactisícových odmenách pre niektorých zamestnancov, nevýhodnom nájme priestorov či nákupe luxusných vozidiel v športovej výbave.

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zistili, že kroky predstaviteľov nového úradu boli často netransparentné, formálne a vnútorný kontrolný systém nebol funkčný.

Porušili viacero zákonov

„Konanie úradu bolo neprehľadné a v niektorých prípadoch vzbudzovalo pochybnosti o pravých dôvodoch niektorých ním vykonaných rozhodnutí,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.

Úrad pre územné plánovanie porušil viacero zákonov, napríklad o verejnom obstarávaní, finančnej kontrole a audite či rozpočtových pravidlách. Pri nákupe služobných áut nedodržal nariadenie vlády o výdavkových limitoch a nepostupoval ani v súlade s národnou protikorupčnou politikou.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu vznikol 1. júna 2022, pričom všetky právomoci v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania má od začiatku roka 2023.

Posvieti si aj na ministerstvo športu

NKÚ svojou kontrolou reagoval na vznik novovytvoreného úradu, zaujímal sa o to, ako má nastavené vnútorné procesy riadenia, dodržiavania zákonnosti i pravidiel hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu.

V tomto zámere plánuje národná autorita pre externú kontrolu pokračovať aj v ďalšom období kontrolami Ministerstva športu a cestovného ruchu či Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.

Zo zistení národných kontrolórov vyplýva, že pri odmeňovaní zamestnancov absentovali jednoznačne stanovené kritériá.

Svojvoľné odmeňovanie

Nadštandardné a svojvoľné odmeňovanie odhalili napríklad v kancelárii predsedu novovytvoreného úradu, kde jej vedúci štátny zamestnanec dostal v júni 2023 mimoriadnu odmenu vyššiu ako 22-tisic eur bez vecného zdôvodnenia. Generálny tajomník úradu získal za dva mesiace roku 2023 odmenu viac ako 11-tisic eur.

Zamestnankyni, ktorá pacovala na úrade od novembra 2022, sa v júli 2023 ušla odmena 15-tisic eur, tiež bez riadneho odôvodnenia. Ukázalo sa, že zamestnanec zaradený do platovej triedy 3 dostával plat, ktorý nezodpovedal platovej tarife podľa zákona o štátnej službe.

Namiesto funkčného platu mu bol totiž určený osobný plat 4-tisic eur. Podobne to bolo aj v prípade ďalšej zamestnankyne úradu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nedokázali zdôvodniť dohody

Osobné platy určoval generálny tajomník bez písomného odôvodnenia a vecného zhodnotenia náročnosti, odbornosti požadovanej práce. Úrad v roku 2022 uzatvoril 33 dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, v roku 2023 uzatvoril spolu 83 dohôd.

Ich uzatvorenie nedokázal racionálne zdôvodniť. Pluralita dohôd v takomto rozsahu signalizuje rezervy v nastavenej organizačnej štruktúre a manažérskom riadení. Štátna inštitúcia nahrádzala štátnozamestnanecký pomer uvedenými dohodami.

Ďalšie zistenie poukazuje na nesúlad s Protikorupčnou politikou SR, keď v niektorých mesiacoch pracovala na dohodu osoba v príbuzenskom vzťahu s vedúcim štátnym zamestnancom úradu.

Obstarali 13 vozidiel

Problémom pri novovytvorených inštitúciách sa javí skutočnosť, že im chýbajú kľúčové interné riadiace akty, ako napríklad smernica o verejnom obstarávaní či o uzatváraní zmlúv, na základe ktorých sa majú riadiť.

Takto došlo k nákupu 13 služobných vozidiel v celkovej cene bezmála 510-tisíc eur, pričom pri ich obstaraní úrad nedodržal zákon o verejnom obstarávaní, zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o archívoch a registratúrach.

Nedodržal ani vládne limity výdavkov na obstaranie automobilov. V prípade nákupu troch služobných motorových vozidiel BMW v sume 233 600 eur kontrola identifikovala významné plytvanie verejnými zdrojmi, keďže vedenie štátnej organizácie nedokázalo zdôvodniť potrebu kúpy luxusných áut s nadštandardnou doplnkovou výbavou.

Nevypovedateľná zmluva o nájme

Národní kontrolóri zistili, že novovytvorený úrad uzatvoril nevypovedateľnú zmluvu o nájme nebytových priestorov v bratislavskej novostavbe Lakeside park 2 do konca roka 2032 za 9,78 milióna eur.

Jej podpisom sa dobrovoľne zaviazal plniť budúce záväzky vo vzťahu k indexácii nájomného, pričom to bolo pre úrad nevýhodné a malo sa to prejaviť v skokovom náraste ceny nájmu už od začiatku roka 2024.

Osem miliónov bez faktúry

Ďalšie kontrolórske zistenie súvisí s uzatvorením zmluvy o spolupráci s Technickou univerzitou Košice v oblasti výskumu a vývoja digitálnej transformácie. Úrad pre územné plánovanie obišiel v tomto prípade zákon o verejnom obstarávaní.

Taktiež nezabezpečil transparentnosť a ani preskúmateľnosť všetkých úkonov, ale ani efektívnosť použitia štátnych finančných prostriedkov.

Úrad poskytol univerzite viac ako 8 miliónov eur bez vystavenia faktúry, napriek tomu, že to bolo v podmienkach zmluvy, takisto bez zadefinovania jasných a merateľných zmluvných záväzkov.

Na základe identifikovania významných rizík pripravujú národní kontrolóri prierezovú kontrolu, ktorá bude zameraná na prípravu, realizáciu aj zúčtovanie projektu zo strán univerzity a úradu územného plánovania.

Viac k témam: kontrolóri, Pochybenie, Verejné obstarávanie, Výdavkové limity, Zákon o verejnom obstarávaní
Zdroj: SITA.sk – Luxusné autá, tisícové odmeny aj milióny pre univerzitu bez faktúry. Kontrolóri zistili na Úrade pre územné plánovanie viaceré pochybenia © SITA Všetky práva vyhradené.