SlovenskoSprávy

Do zoznamu omamných a psychotropných látok pribudnú ďalšie

3.12.2021 (Webnoviny.sk) – Zoznam omamných a psychotropných látok sa rozšíri. Zmeny umožní novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú na stredajšom zasadnutí parlamentu s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi schválili poslanci.

Cieľom tejto novely je umožniť pružnejšie trestno-právne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.

Nové psychoaktívne látky

Do zoznamu sa pridá sedem psychotropných látok I. skupiny na základe rozhodnutia Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu.

Ďalej sa medzi psychotropné látky I. skupiny zaradia dve nové psychoaktívne látky, a to na základe delegovanej smernice Európskej komisie. Omamnú látku Izotonitazén zároveň preradia z II. skupiny omamných látok do I. skupiny, pretože nemá terapeutické využitie.

Pripomienkové konanie

Ministerstvo vnútra SR uplatnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh na zaradenie ďalších 10 nových psychoaktívnych látok do skupiny I. psychotropných látok, napríklad aj látku Alfa D2PV.

Je to nová psychoaktívna látka, ktorá okrem stimulačného účinku vyvoláva stratu vedomia a zhoršenie kognitívnych a motorických funkcií, ako aj halucinácie opakujúce sa aj v čase, keď látka nebola konzumovaná, tzv. flashback.

Okrem nej by sa do rovnakej skupiny mala zaradiť aj látka s názvom eutylón. Účinky konzumácie eutylónu sú podobné ako u amfetamínov a iných stimulantov, potláča chuť do jedla, spôsobuje dehydratáciu, halucinácie, psychózy a záchvaty.

Zjednodušenie prístupu k výkonu povolaní

Rezort vnútra takisto navrhol do skupiny I. psychotropných látok zaradiť látky 3-fluórfenmetrazín, 3-hydroxyfencyklidín, kratom, MDPEP, 5-Metoxy-N, N-dialyltryptamín, 2-Metoxyetoxydifenidín, MXPr, nakoľko neexistujú žiadne kontrolované štúdie o jej liečebnom alebo priemyselnom využití.

Parlament tiež posunul do druhého čítania návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní zrušením podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť. Týka sa to zdravotníckych povolaní psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.

Viac k témam: Drogy, Lieky, Zakázané látky
Zdroj: Webnoviny.sk – Do zoznamu omamných a psychotropných látok pribudnú ďalšie © SITA Všetky práva vyhradené.