SlovenskoSprávy

Zvolen bude hospodáriť v roku 2022 s rozpočtom vyšším ako 40 mil. eur

11.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rozpočet mesta Zvolen na rok 2022, schválený na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva, je zostavený ako vyrovnaný, pričom radnica bude hospodáriť so sumou 40 071 224 eur.

Celkový rozpočet príjmov je oproti roku 2021 nižší o 6 276 932 eur hlavne z dôvodu zníženia kapitálových príjmov a finančných operácií.

Z bežných výdavkov je najvyššou položkou kapitola vzdelávanie, na ktorú rozpočet počíta s takmer 20 miliónmi eur. Z dotácií poskytovaných mestom sa ujde najviac hokeju, kde spoločnosť HKM, a. s., dostane na prevádzkové náklady viac ako 437-tisíc eur.

Bežný rozpočet

Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 1 387 470 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 2 298 025 eur a rozpočet finančných operácii je prebytkový, a to vo výške 910 555 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami,“ popisuje sa v schválenom rozpočte.

Bežné príjmy predstavujú 37 752 139 eur a bežné výdavky sú 36 364 669 eur.

Investičné akcie

V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sa uvažuje s realizáciou hlavne investičných akcií, z ktorých väčšina už bola schválená v roku 2021, ale ku koncu roka 2021 ešte nebude ukončená,“ uvádza v správe hlavný kontrolór mesta Peter Konečný, podľa ktorého je rozpočet kapitálových výdavkov realistický a vychádza z reálnych zdrojov samosprávy.

Medzi investičné akcie patrí napríklad vybudovanie odborných učební v základných školách za takmer 600-tisíc eur, rekonštrukcie športových areálov dvoch základných škôl na Jilemnického ulici za takmer 553-tisíc eur, rekonštrukcia chodníkov na ulici Kalinčiaka za viac ako 214-tisíc eur a ďalšie.

Viac k témam: Investície, Mestské zastupiteľstvo, Rozpočet, Vzdelávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Zvolen bude hospodáriť v roku 2022 s rozpočtom vyšším ako 40 mil. eur © SITA Všetky práva vyhradené.