Ekonomika

Digitálnej transformácii podnikov často bránia manažéri, stagnáciu zmien spôsobil aj Covid-19

20.12.2021 (Webnoviny.sk) – Tempo zavádzania prvkov digitálnej transformácie v slovenských priemyselných podnikoch klesá. Vyplýva to z prieskumu Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM a spoločnosti Trexima Bratislava. Ten zároveň odhalil nepripravenosť najvyššieho vedenia slovenských firiem na transformačné zmeny.

Podľa zistení prieskumu už Industry 4.0 implementuje asi štvrtina podnikov, čo je v medziročnom porovnaní možné vnímať ako stagnáciu. Takmer polovica spoločností zatiaľ vôbec nezačala.

Manažmenty vystihuje aplikačná krátkozrakosť

Z respondentov, ktorí nevidia význam aplikácie Industry 4.0 pre budúcnosť svojich firiem, tvoria manažéri a vrcholoví manažéri 70 %. „Prieskum odkryl zásadné zistenie, že bariérou na implementáciu Industry 4.0 sú samotní manažéri. Prístup vrcholových manažmentov dnes považujeme za metabariéru, ktorá ovplyvňuje dynamiku postupu zmien. Manažmenty najviac vystihuje aplikačná krátkozrakosť,“ zhodnotil situáciu predseda klastra Industry4UM Martin Morháč.

Aplikáciu Industry 4.0 pritom považuje pre svoju budúcnosť za veľmi dôležitú 46 % podnikov, čo je oproti minuloročnému 74-percentnému podielu dramatický pokles. Spoločnosti zväčša implementujú svojpomocne, alebo konzultujú s jedným až dvomi externým konzultantmi. Pripravenú stratégiu má, začína ju používať, alebo ju naplno aplikuje tretina firiem. Viac ako polovica podnikov so zahraničným kapitálom má vytvorený aplikačný tím, kým pri slovenských podnikoch má tím asi štvrtina podnikov.

Spoločnosti si uvedomujú význam digitalizácie

Už druhý rok sa pod stagnáciu transformačných zmien v podnikoch podpisuje pandémia COVID-19. Spoločnosti si uvedomujú význam digitalizácie v spojení s koronakrízou, polovica z nich potvrdila, že by im v aktuálnej situácii pomohla významnejšia digitalizácia a automatizácia. Zo spoločností, ktoré už s transformáciou začali, 48 % pokračuje v zmenách ako pred pandémiou, pätina implementuje ešte intenzívnejšie a takmer štvrtina tento proces obmedzila.

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM je nezávislou, odbornou, mienkotvornou autoritou zástupcov priemyslu iniciovanou so zámerom skvalitnenia príprav podnikov na digitálnu transformáciu. Trexima Bratislava je špecializovanou výskumno-štatistickou organizáciou zameranou na skúmanie inovácií ovplyvňujúcich trh práce a ľudské zdroje.

Viac k témam: Digitalizácia, Industry 4.0
Zdroj: Webnoviny.sk – Digitálnej transformácii podnikov často bránia manažéri, stagnáciu zmien spôsobil aj Covid-19 © SITA Všetky práva vyhradené.